Οκτ 182016
 

Κατόπιν συνεννόησης του προέδρου της Σ.Ε. κ. Ιωάννη Μαλταμπέ και με άλλα μέλη της Σ.Ε. ανακοινώνουμε τη ματαίωση της συνεδρίασης της Σ.Ε. για την τρέχουσα εβδομάδα, προκειμένου τα μέλη της που είναι επιφορτισμένα με καθήκοντα σχετικά με τη σύγκλιση της Ο.Ε.Σ. να δώσουν προτεραιότητα σε αυτό το κρίσιμο θέμα.

Υπ΄όψιν ακόμα ότι την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 7.00μμ στο Αέτιον (Τζιρέων 9 Μακρυγιάννη) το στέλεχος μας γιατρός ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (που ήταν στην συνάντηση της Πάτρας και συμμετέχει στην αντίστοιχη ολομέλεια) κάνει μία ενδιαφέρουσα επιστημονική παρουσίαση του βιβλίο του «Αλόη Βέρα Το Θαύμα της Φύσης. Μύθος ή Πραγματικότητα» θα ήταν χρήσιμο, όσοι μπορούμε και θέλουμε, να δώσουμε το παρόν.

Ο Πρόεδρος του Πατριωτικού Συνδέσμου &
Πρόεδρος της Σ.Ε. «Ελεύθεροι Ενωμένοι Έλληνες»
Ιωάννης Μαλταμπές

Sorry, the comment form is closed at this time.