Πολιτικές Επικράτειες

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΕΣ

 

 1. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 • ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 • ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
 • ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 1. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
 • ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
 • ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
 • ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ
 • ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
 • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
 1. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 • ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 • ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
 • ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
 • ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 • ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
 1. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ
 • ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
 • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΕΙΑΣ
 • ΕΜΠΟΡΙΟΥ
 • ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 • ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 1. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
 • ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
 • ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
 • ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ