Μετάβαση στο περιεχόμενο
1η Πατριωτική Συνέλευση
 
Την 18η Μαρτίου 2017, έλαβε χώρα στην Αθήνα η 1η Πατριωτική Συνέλευση που αποφάσισε:

1. Ότι η κατάσταση της Πατρίδας μας έχει φτάσει σε πολύ επικίδυνο σημείο  για το μέλλον του Ελληνισμού και κάθε καθυστέρηση εθνικής και κοινωνικής  αντίδρασης στα σχέδια της ΝΠΤ αποτελεί παραδοχή ήττας και συμβάλλει  στην διευκόλυνση των σχεδίων της φαύλης και προδοτικής άρχουσας τάξης.
2. Οτι το Ενιαίο, Πανελλήνιο, Δημοκρατικό, Κοινωνικό, Πατριωτικό Πολιτικό  Κίνημα, είναι ο μόνος δρόμος διεξόδου από την κρίση που βιώνουμε και ο  μόνος τρόπος να προλάβουμε τα χειρότερα, προασπιζόμενοι το δικαίωμα στη  ζωή των συμπολιτών μας και τον στόχο διαιώνισης του Γένους μας, σε μια  ελεύθερη Ελληνική Πατρίδα.
3. Οτι το Πατριωτικό Όραμα μας  συμπυκνώνεται στο στόχο της πολιτικής ανατροπής του ολιγαρχικού  καθεστώτος, με την ανάδειξη μιας δημοκρατικής πατριωτικής Κυβέρνησης, η  οποία θα έχει διακηρυγμένους στόχους, την απελευθέρωση της χώρας από τα  δεσμά των δανειστών, την αναμόρφωση του πολιτειακού-πολιτικού  συστήματος, με ένα νέο Σύνταγμα, την ανασύνταξη των υπηρεσιών του  Ελληνικού κράτους, την ανασυγκρότηση της παραγωγικής οικονομίας, την  εθνική και κοινωνική συνοχή της ελληνικής κοινωνίας, τον έλεγχο των  συνόρων της Πατρίδας μας και την αμυντική επάρκεια των ενόπλων δυνάμεων  έναντι όλων των ορατών κινδύνων.
4. Η ΠΣ διατύπωσε τους βραχυχρόνιους στόχους της πολιτικής μας κίνησης, που είναι,
(α)  η ίδρυση Πατριωτικού Πολιτικού Φορέα, μέχρι τον Ιούλιο του 2017,  οργανώνοντας αλλεπάλληλες και διευρυνόμενες Πατριωτικές Συνελεύσεις,  τους προσεχείς μήνες και
(β) η σύγκληση Πανελλήνιου Πατριωτικού Συνεδρίου στα τέλη του τρέχοντος έτους.
5. Η ΠΣ διόρισε Προσωρινή Εκτελεστική Γραμματεία, αποτελούμενη από 7  τακτικά μέλη και 2 αναπληρωματικά, με την εντολή να αναλάβει κάθε  αναγκαία πρωτοβουλία, ώστε να οδηγήσει την όλη προσπάθεια στην πρώτη  Πανελλήνια Πατριωτική Συνέλευση, τον Ιούνιο του 2017, όπου θα εγκριθεί  το γενικό πλαίσιο συγκρότησης του Πατριωτικού Πολιτικού Κινήματος,  δηλαδή το όνομα και τα σύμβολα του κινήματος, η Ιδρυτική του Πολιτική  Διακήρυξη και το καταστατικό οργάνωσης και λειτουργίας του.
6. Η ΠΕΓ καλείται να αναλάβει κάθε πρόσφορη πρωτοβουλία, προκειμένου να  έλθει άμεσα σε επαφή και συστηματική επικοινωνία με άλλες ομόρροπες  κοινωνικές ομάδες και οργανώσεις, εντός Αττικής, με σκοπό την συνένωση  και την κοινή δράση και να επισκεφθεί όλες τις Περιφέρειες με στόχο την  ανάπτυξη δικτύου συνεργαζομένων πατριωτικών συνδέσμων και συγγενών  πολιτικών κινήσεων.
7. Η ΠΣ προσδιόρισε με σαφήνεια το γενικό  πνεύμα οργάνωσης της πολιτικής μας κίνησης, με πλήρη ισοτιμία των μελών,  με απόλυτη εσωτερική δημοκρατία, με ελεγχόμενη από την βάση συλλογική  ηγεσία, με περιοδική αξιολόγηση και με οριζόντια διασύνδεση με τις  συγγενείς και ομόρροπες περιφερειακές πατριωτικές κινήσεις.
8. Οι αποφάσεις της ΠΕΓ θα κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη της κίνησης και  σε κάθε επόμενη ΠΣ θα ενημερώνει το σώμα για την πορεία της κοινής  προσπάθειας, εξηγώντας τυχόν δυσκολίες και ζητώντας από τους συνέδρους  οικονομική και πρακτική βοήθεια, για την επιτυχία των κοινών στόχων.
Επιστροφή στο περιεχόμενο