5 Χρόνια Πατριωτικός Σύνδεσμος - Πατριωτικός Σύνδεσμος

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

5 Χρόνια Πατριωτικός Σύνδεσμος


21.12.2015-21.12.2020
5΄Χρόνια!!!!!
Πατριωτικός Σύνδεσμος
______________________
Ο Πατριωτικός πολιτικός χώρος που προσφέρει την εναλλακτική και ποιοτική προοπτική στην διακυβέρνηση της χώρας έχει σεβαστό αντίκρισμα στην κοινωνία. Είναι όμως υπερβολικά κατακερματισμένος σε μικρές πολιτικές ομάδες και κόμματα, χωρίς επικοινωνία μεταξύ τους.

Ο Πατριωτικός Σύνδεσμος, συλλογικό αποτέλεσμα, γιορτάζει τα πέντε χρόνια της δημιουργίας του. Η κινηματική πολιτική οργάνωση που αποσκοπεί στην συνένωση όσων υπηρετούν τον πατριωτισμό που εμπνέεται από την διαχρονικότητα του Ελληνισμού και την Ορθοδοξία.

Αναζητά, αναδεικνύει και καλλιεργεί αυτά που ενώνουν. Αυτά που ευνοούν  την συνύπαρξη, τον διάλογο και υπηρετούν την δημοκρατία. Παράλληλα δεν αναιρεί τις ιδιαιτερότητες του κάθε φορέα οι οποίες ενισχύουν τον προβληματισμό.

Στο πλαίσιο αυτό συμμετέχει στην Πατριωτική Δημοκρατική Ένωση (ΠΑΔΕ) ως συστατικό μέλος. Πρόκειται για την λειτουργική συμπόρευση που υπηρετεί τον σκοπό της  δημιουργίας του Πατριωτικού Συνδέσμου.
Πατριωτικός Σύνδεσμος
Η Δύναμή σου!
______________________
© 2020 Πατριωτικός Σύνδεσμος
Κατασκευή - Σχεδίαση: Συλλογικό Έργο Πατριωτικού Συνδέσμου
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού