Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ο ελληνισμός ως δια Παιδείας γνώση υπήρξε εξ αρχής οικουμενικός, όχι μόνο ως διάδοση, αλλά και ως παιδευτική πράξη, έφερε δηλαδή στον πυρήνα της συνολικής έννοιάς του την ιδέα και τη δύναμη της διάδοσης και εξάπλωσης στον σύμπαντα κόσμον! Έτσι η παιδεία με την ανωτέρω έννοια δεν είναι μόνο σκοπός για τους Έλληνες αλλά κατέστη και μέσο προς διάδοση του ελληνισμού ως παιδευτικού ιδεώδους, διαμορφωτικού ενός πανανθρώπινου πολιτισμού. Ο ελληνισμός στην οικουμενική του πλέον διάσταση είναι η δύναμη της εξάπλωσης του ελληνικού τρόπου ζωής και σκέψης σ' ολόκληρο τον κόσμο, χάρη στην οποία επέτυχε την ενότητα της ανθρωπότητας κάτω από το πνεύμα της ελληνικής παιδείας, η οποία απέβη η ενωτική ουσία του σύμπαντος κόσμου. Με άλλα λόγια ο ελληνισμός κατέστη πανανθρώπινη κοινωνία παιδείας στηριγμένη στις αιώνιες αρχές και αξίες που αυτός διαμόρφωσε! (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)
Περιεχόμενα
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
- Η έννοια του ελληνισμού και η συμβολή του στην διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού και Παγκοσμίου ιστορικού γίγνεσθαι
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
- Προσπάθεια εννοιολογικής οριοθέτησης του Ελληνισμού
- Η οικουμενική διάσταση του Ελληνισμού
Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ
- Η "αλληλοπεριχώρηση" των δύο κόσμων
- Η αμοιβαία αναγνώριση της σημασίας της ελληνοχριστιανικής "συνάντησης"
- Τα αποτελέσματα της συνάντησης και ο οικουμενικός τους αντίκτυπος
Ο ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΩΣ ΕΚΓΟΝΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΥΡΕΣΗΣ
- Η έννοια του "ελληνοχριστιανικού πολιτισμού
- Οι ειδικότεροι παράγοντες διαμόρφωσης του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού και η οικουμενική του διάσταση
Ο ΟΡΟΣ "ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ" ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ
- Το εννοιολογικό υπόβαθρο της "Ρωμηοσύνης"
- Η Ρωμηοσύνη ως υποκατάστατο του ελληνισμού
- Ουτοπία ή άρνηση της ιστορικής πραγματικότητας η Ρωμηοσύνη;
ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΝΕΥΜΑ
- Η επίδραση του ελληνισμού στην διαμόρφωση του ευρωπαϊκού πνεύματος
- Το Ρωμαϊκό Δίκαιο ως διαμορφωτικός παράγων του ευρωπαϊκού πνεύματος
- Η συμβολή του χριστιανισμού στην διαμόρφωση του ευρωπαϊκού πνεύματος
- Η επίδραση των βορείων λαών της Ευρώπης στην διαμόρφωση του ευρωπαϊκού πνεύματος
- Ο Καρολομάγνος ως εκφραστής της ευρωπαϊκής ενοποίησης
- Ο Διαφωτισμός ως παράγων διαμόρφωσης του ευρωπαϊκού πνεύματος
- Οι Έλληνες λόγιοι του Βυζαντίου ως διαμορφωτές του ευρωπαϊκού πνεύματος
- Η φυσιογνωμία του σύγχρονου ευρωπαϊκού πνεύματος
- Το ευρωπαϊκό πνεύμα εντός των πλαισίων της Ε.Ε.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
- Ξένη και εγχώρια προσπάθεια αποδόμησης του ελληνισμού
Η ΑΠΕΜΠΟΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ
- Γενικές παρατηρήσεις
- Η έννοια της εθνικής κυριαρχίας και οι αυτοπεριορισμοί της στα πλαίσια της προσπάθειας ένταξης στις ευρωπαϊκές Κοινότητες
- Η από την αρχαιότητα μέχρι το 2010 αταλάντευτη εθνική στάση του "όχι"
- Η παράδοση της εθνικής κυριαρχίας στους δανειστές μας
- "ΤΡΟΪΚΑ και ΚΟΥΑΡΤΕΤΟ" όργανα της ξένης κατοχής των δανειστών στην Ελλάδα
Η ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
- Η επικρατούσα στο χώρο των εθνικών ιδεών και αξιών γενική κατάσταση
- Ειδικώτερα περί της εννοίας του Έθνους
- Συγκεκριμένες σύγχρονες ενέργειες αποδόμησης του Έθνους
Ο ΕΥΤΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ
- Η ιστορικοκοινωνική σημασία της ιδέας της Πατρίδας
- Τα ουσιώδη στοιχεία της έννοιας της Πατρίδας
- Η ανθελληνική προσπάθεια αποδόμησης της ιδέας της Πατρίδας
Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
- Ο "συντηρητικός" και προαγωγικός για το Έθνος ρόλος της οικογένειας
- Προέλευση και εξέλιξη του θεσμού του γάμου και της οικογένειας
- Προσπάθεια αποδόμησης του γάμου και της οικογένειας
Ο ΑΦΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
- Η σημασία της ταυτοτητοποιητικής λειτουργίας της παιδείας και της γλώσσας για τους Έλληνες
- Συγκεκριμένες κρατικές αποδομητικές ενέργειες στην παιδεία και τη γλώσσα
- Η κατάργηση του πολυτονικού συστήματος γραφής και οι συνέπειές του
- Οι μεγάλοι ποιητές μας (Σολωμός, Σεφέρης. Ελύτης, Βρεττάκος) για τη γλώσσα μας
Η ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
- Ο υπαρξιακός ρόλος της Ιστορίας ειδικώς για τους Έλληνες
- Συγκεκριμένες ενέργειες παραποίησης της Ελληνικής Ιστορίας
- Μέσα και μέθοδοι παραποίησης της Ιστορίας
- Επιλεγμένα προς παραποίηση κεφάλαια της Ελληνικής Ιστορίας
Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ
- Ο ρόλος της Εκκλησίας στην Τουρκοκρατία
- Η στοχοποίηση της Ορθόδοξης Εκκλησίας από τα όργανα της Παγκοσμιοποίησης
- Προσπάθεια αποχριστιανισμού του νεοέλληνα με συγκεκριμένα μέτρα: Καθιέρωση Πολ. Γάμου, διαγραφή θρησκεύματος από τα δελ. Αστ. Ταυτότητας, αποκαθήλωση εθνικών και θρησκευτικών συμβόλων, κατάργηση προσευχής στα σχολεία και παράλειψη έπαρσης της σημαίας, κατάργηση ομολογιακού χαρακτήρα του μαθήματος των θρησκευτικών
- Το ζήτημα του χωρισμού Εκκλησίας και Πολιτείας
- Το προοίμιον του Συντάγματος, η σημασία του και η απαγόρευση της αναθεώρησής του
Επιστροφή στο περιεχόμενο