Περιβάλλον - Πατριωτικός Σύνδεσμος

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Περιβάλλον

Περιβάλλον Οικολογία
 • Υποδομές περισυλλογής αποβλήτων, υπόγεια κανάλια και οχετοί για  αυτόματη μεταφορά και εναπόθεση τους προς τα σημεία συγκομιδής και  επεξεργασίας για να καλυφθούν όλες οι μεγάλες πόλεις και οι  παραθαλάσσιες ξενοδοχειακές μονάδες
 • Συστήματα διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στους Δήμους
 • Καθαρισμός νερού
 • Βιολογική επεξεργασία λυμάτων και αποβλήτων, επεξεργασία λάσπης κ.τ.λ.
 • Πόσιμο Νερό, χημική ανάλυση, φιλτράρισμα, επεξεργασία
 • Δίκτυο ύδρευσης Πόλεων και χωριών, νέες εγκαταστάσεις, καλύτερο σύστημα παρακολούθησης, έλεγχος της ποιότητας
 • Δίκτυο άρδευσης αγροτικών περιοχών Πόλεων, νέες εγκαταστάσεις, καλύτερο σύστημα παρακολούθησης, έλεγχος της ποιότητας
 • Αφαλάτωση, Δίκτυο πόλης και άρδευσης αγροτικών περιοχών, έλεγχος ποιότητας και χημικής ανάλυσης
 • Μεταφορά νερού στις ακριτικές περιοχές, νησιά, ορεινά καταφύγια
 • Νέες περιοχές αποθηκεύσεως νερού, ταμειευτήρες, νέα φράγματα,  συντήρηση των παλαιών φραγμάτων, λίμνες, υγρότοποι, αντιμετώπις ακραίων  συνθηκών, έργα υποδομών για προστασία από πλημμύρες και καταστάσεις  λειψυδρίας, διαχείριση περιοχών μεέλη περιοχών, αλυκών κ.τ.λ.
 • Λεκάνες απορροής, έργα για ενίσχυση με προστατευτικές κατασκευές  στις όχθες των ποταμών, αντιδιαβρωτική προστασία και ενίσχυση σε  πλαγιές, όχθες ποταμών, κανάλια κ.λπ. απόδιάβρωση κ.τ.λ.
 • Σπήλαια συντήρηση, παρακολούθηση, προσβασιμότητα και καθαρισμός
 • Προστασία της Χλωρίδας και πανίδας, θαλάσσιας ζωής. παρακολούθηση, κέντρα ερευνών και επεξεργασίας δεδομένων
 • Αναδάσωση καμένων και νέων περιοχών, ύδρευση, πυροπροστασία
 • Έργα προστασίας και υποδομών για Πυροπροστασία. Πυρόσβεση και  Πυρανίχνευση στις δασικές, αγροτικές και οικιστικές περιοχές,  εγκαταστάσεις, έργα διαμόρφωσης, μηχανήματα και ελικόπτερα. κέντρα  παρακολούθησης και κέντρα μάθησης και εκπαίδευσης
 • Ανάπτυξη και προστασία της μέλισσας και των παραγώγων της
 • Υποθαλάσσια ζωή. μελέτη και διασφάλιση της θαλάσσιας πανίδας και χλωρίδας
 • Ιχθυοκαλλιέργειες, ειδικά κέντρα παρακολούθησης, περίθαλψη και παρεμβάσεις, έλεγχος και προστασία φυσικού περιβάλλοντος
 • Σφουγγάρια, έρευνα, αναπαραγωγή, διαχείριση, εκμετάλλευση, εκπαίδευση
 • Μελέτες που θα βοηθήσουν να καλύψει τις ανάγκες του σε σχέση με τον εαυτό του και το περιβάλλον του.
 • Παροχή οικολογικής παιδείας μέσω ενημέρωσης των πολιτών και ποινικές  διώξεις  για τη μόλυνση και την καταστροφή του περιβάλλοντος με τοξικά  απόβλητα κ.α.
 • Ενεργοποίηση της κοινωνικής συνείδησης για αποχημικοποίηση και  αποπλαστικοποίηση της ζωής μας. Λειτουργία ανακυκλώσιμων   τρόπων  διαχείρισης των απορριμμάτων με σκοπό την προστασία και το σεβασμό στο  περιβάλλον και την αξιοποίηση τους ως πηγή ενέργειας.
 • Λειτουργία ανακυκλώσιμων τρόπων διαχείρισης των απορριμμάτων με  σκοπό την προστασία και το σεβασμό στο περιβάλλον και την αξιοποίηση  τους ως πηγή ενέργειας.
© 2020 Πατριωτικός Σύνδεσμος
Κατασκευή - Σχεδίαση: Συλλογικό Έργο Πατριωτικού Συνδέσμου
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού