Πολιτισμός - Πατριωτικός Σύνδεσμος

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Πολιτισμός

Πολιτισμός-Τέχνες-Επιστήμες και Έρευνα
 • Ανάδειξη όλης της αρχαίας κληρονομιάς μας μέσα από μελέτες και  συνεχείς αρχαιολογικές ανασκαφές. Διασφάλιση και ανάπτυξη Εθνικής  Κληρονομιάς (παραδοσιακά επαγγέλματα, Τέχνες, Διατροφή, Λαογραφία) –  Εθνολογικό Ίδρυμα.
 • Επαναπατρισμός απόδημων διακεκριμένων επιστημόνων και αξιοποίηση  όσων έχουν μείνει στην χώρα με σκοπό την χρηματοδότηση επιστημονικής  έρευνας και ανάπτυξης πάνω στην ανακάλυψη νέων εφαρμόσιμων τεχνολογιών  και αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών ενεργείας (υδρογόνο, ηλιακή,  γεωθερμική, αιολική ενέργεια κ.α.) που θα βοηθά τον άνθρωπο να έχει  αυτάρκεια, αυτονομία και αφθονία, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.
 • Παραγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων γεωπολιτικού, οικονομικού,  πολιτισμικού και πολιτικού χαρακτήρα, αξιοποιώντας ως πηγές μελέτες  διακεκριμένων επιστημών.
 • Πολιτιστική και επιστημονική επιμόρφωση (πολιτιστικά δρώμενα,  τέχνες, επιστήμες) που θα λειτουργεί για τον πνευματικό αναβιβασμό του  ανθρώπου και την ανάδειξη του έρωτα για την ζωή και την δημιουργία. Η  Τέχνη θα ανάγει και θα αναδεικνύει τον Πολιτισμό.
 • Παιδεία εξανθρωπισμού, ανθρωπισμού και ελληνικότητας ώστε να  αποφευχθεί πάσης φύσεως εκφυλισμός και διάβρωση της ουσίας του ελληνικού  πνεύματος και του πολιτισμού.
 • Μεταφορά του μηνύματος της ελευθερίας και της ειρήνης εκτός Ελλάδος  έτσι ώστε να θέσουμε θεμέλια εξανθρωπισμού και υγιή κοινωνιών,  διευρύνοντας την επικοινωνία των χωρών μεταξύ τους έτσι ώστε να  παράγεται πολιτισμός ο οποίος όχι μόνο δεν επιτρέπει επεκτατικές βλέψεις  από μια χώρα προς τις γειτονικές χώρες αλλά ενεργοποιεί την ενότητα,  την συνεργασία, τον σεβασμό και την στήριξη μεταξύ αλλήλων.
 • Η ελληνική Σπίθα είναι το πολιτισμικό δώρο σ’ όλους τους λαούς της γης.
 • Μεταφορά βιωμάτων μέσω εκδηλώσεων σε θέματα ζωής προς τις νεότερες γενεές.
 • Ιστορικά κέντρα αναψυχής – κέντρα μάθησης, βιβλιοθήκες, διασκέδαση,  όπως η πόλη των μύθων- Διόνυσος/ Ηρακλής/ Προμηθέας/ Οδυσσέας κ.τ.λ.
 • Τεχνολογικό πάρκο – μικρή πόλη με όλες τις υποδομές όπου ο»  ερευνητές θα μπορούν να υλοποιούν με άνεση τις έρευνες/ πειράματα και να  επιτυγχάνουν καινοτομίες. Προώθηση, πώληση και συντήρηση τον προϊόντων  που θα παραχθούν
 • Επιστημονική ομάδα γενετικής διαφύλαξης του ελληνικού έθνους, αρχειοθέτηση, έρευνες, μετρήσεις, γενεαλογικά δέντρα
 • Μονάδες μελετών, έρευνας, Νανοτεχνολογία, Βλαστοκυττάρων και μοριακή ιατρική
 • Εδικές ερευνητικές μονάδες για καλύτερους τρόπους μεγιστοποίησης της  εκμετάλλευσης, ειδικά βελτιωτικά και προστατευτικά μέτρα για τους  βιοτικούς, αβιοτικούς, ενεργειακούς ή/ και εν δυνάμει φυσικούς πόρους  όπως αυτοί κατηγοριοποιούνται σε ανανεώσιμους και μη ανανεώσιμους:  Ατμοσφαιρικός αέρας. νερό. έδαφος, φυσική χλωρίδα και πανίδα, ορυκτός  πλούτος υπεδάφους, ηλιακή ακτινοβολία, φυσική ομορφιά
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες (μηχανικοί. Αρχιτέκτονες, ερευνητές,  ελεγκτές, φοροτεχνικοί, προγραμματιστές, ενεργεία, μελέτες βιωσιμότητας,  συστημικοί μηχανικοί, ποιοτικοί έλεγχοι, αξιολόγηση περιουσιών,  προώθηση έργων, γραφικά. διακόσμηση. marketing κ.τ.λ.)
 • Κέντρα ελέγχου ποιότητας, χημείας, έρευνα, πειράματα, πιστοποίηση  πατέντας Ελληνικής, έλεγχος προϊόντων, σπόρων, ποιότητας, δοκιμών, ρύπων  κ.τ.λ.
© 2020 Πατριωτικός Σύνδεσμος
Κατασκευή - Σχεδίαση: Συλλογικό Έργο Πατριωτικού Συνδέσμου
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού