Μετάβαση στο περιεχόμενο
Εισαγωγή
Η Ιστοσελίδα Patriotikos-syndesmos.gr  χρησιμοποιεί τα επονομαζόμενα “cookies”.
Τα cookies είναι αρχεία μικρών κειμένων τα οποία τοποθετούνται αυτόματα στον υπολογιστή σας από τον πλοηγό του διαδικτύου όταν επισκέπτεστε μία Ιστοσελίδα. Ένα cookie μπορεί, μεταξύ άλλων, να ανιχνεύσει τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε και τις επιλογές που χρησιμοποιείτε. Η Ιστοσελίδα Patriotikos-syndesmos.gr  χρησιμοποιεί τα δεδομένα αυτά για να κάνει την Ιστοσελίδα πιο φιλική στον χρήστη και πιο αποτελεσματική. Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση αυτών των cookies, αλλά αυτό μπορεί να περιορίσει τη λειτουργικότητα και την ευκολία στη χρήση της Ιστοσελίδας.

Είδη cookies
Google Analytics: Μέσω της Ιστοσελίδας ένα cookie τοποθετείται από την εταιρεία Google ως μέρος της υπηρεσίας “Analytics”.. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται με αυτό το cookie, οι οποίες περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας,  μεταφέρονται και αποθηκεύονται από την Google σε διακομιστές (servers). Η Google μπορεί να μοιραστεί αυτές τις πληροφορίες με τρίτους. Άν η Google υποχρεωθεί να το κάνει από το νόμο ή σε βαθμό που αυτοί οι τρίτοι επεξεργάζονται αυτές τις πληροφορίες για λογαριασμό της  Google, η Ιστοσελίδα Patriotikos-syndesmos.gr  δεν έχει επιρροή σε αυτό.
Facebook και Twitter: Όταν υπάρχουν κομβία για να προωθούνται  σελίδες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα κομβία αυτά λειτουργούν μέσω ενός κωδικού που είναι διαθέσιμος από το face book και το twitter.  Αυτός ο κωδικός, μεταξύ άλλων, τοποθετεί ένα cookie. Παρακαλούμε όπως διαβάσετε την πολιτική για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του Facebook και του Twitter (που μπορεί να αλλάζει περιοδικά) για να δείτε τι κάνουν με τα δεδομένα που συλλέγουν με αυτόν τον κωδικό. Η Ιστοσελίδα Patriotikos-syndesmos.gr  δεν έχει επιρροή σε αυτό.  
YouTube: Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί αρχεία video από το YouTube. Αυτά τα αρχεία περιέχουν cookies. Παρακαλώ όπως διαβάσετε την πολιτική για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του you tube (που μπορεί να αλλάζει περιοδικά) αν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες για τα  cookies που χρησιμοποιούν και για το τι κάνουν με τα δεδομένα που συλλέγουν με αυτά τα cookies. Η Ιστοσελίδα Patriotikos-syndesmos.gr  δεν έχει επιρροή σε αυτό.  

Επιστροφή στο περιεχόμενο