Μαρ 312016
 

Ο Πρόεδρος του Πατριωτικού Συνδέσμου κ. Ιωάννης Μαλταμπές, ο κ. Φώτης Μπαμπάνης Εκπρόσωπος Τύπου του Πατριωτικού Συνδέσμου και η Λίλιαν Καραβιτάκη Τομεάχης Άμυνας του Πατριωτικού Συνδέσμου μαζί με την Καίτη Γκιόλβα, σύζυγο του μεγάλου εφευρέτη αειμνήστου Γεωργίου Γκιόλβα, η οποία ύστερα από σύσταση του Γεωργίου Πάλμου συνιδρυτή της παράταξης, θα συνδράμει ως Σύμβουλος του Προέδρου επί των Σλαβικών θεμάτων. Όπως η ίδια δήλωσε “Εάν ο Γιώργος ήταν στη ζωή θα πρωτοστατούσε στον Πατριωτικό Σύνδεσμο”.
20160330_210845
20160330_212616

Μαρ 232016
 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕ Η ΡΩΣΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ ‘Η ΟΛΑ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΤΩΡΑ;
του Φώτη Μπαμπάνη
Εκπροσώπου Τύπου Πατριωτικού Συνδέσμου

Αφότου ξεκίνησε η ρωσική αερο¬πορική εκστρα¬τεία στη Συρία ο Πούτιν ξανακέρ¬δισε τη θέση του στη διεθνή σκη¬νή και σήμερα μι¬λάει πάλι ως ίσος προς ίσο με τον αμερικανό πρό¬εδρο Μπαράκ Ομπάμα. Πλέ¬ον δεν κουνιέται ψύλλο στη Συρία χωρίς να συμ¬βουλευτεί τον Πούτιν. Για παρά¬δειγμα, οι δια¬πραγματεύσεις για την εκεχειρία ξεκίνησαν με ένα αμερικανικό κεί¬μενο—πρόταση το οποίο ο αμε-ρικανός υπουρ¬γός Εξωτερικών Τζον Κέρι πήγε αυτοπροσώπως στη Μόσχα τον Δεκέμβριο. Αυτή την εβδομάδα ο Κέρι θα επισκε¬φθεί πάλι τη Μό¬σχα για συνομιλί¬ες για τη Συρία.

Παρά ταύτα όμως Τι επιδιώκει ο Βλαντίμιρ Πούτιν αποσύροντας το με¬γαλύτερο μέρος των ρωσικών δυνάμεων από τη Συρία; Όλος ο κόσμος προσπαθεί να κατα¬λάβει ποια είναι τα πραγματι¬κά κίνητρα της απόφασης αυ¬τής, την οποία ανακοίνωσε ο ρώσος πρόεδρος τη Δευτέρα, και τι επιπτώσεις θα έχει στη Συρία. Ο Πούτιν αποφάσισε να αποχωρήσει από το συρι¬ακό πεδίο της μάχης επειδή πέτυχε τους αίσχους του; Ή μήπως αποτελεί ένδειξη αδυ¬ναμίας της Ρωσίας; Είναι ένα στρατηγικό παιχνίδι; Ή εξα¬ναγκάστηκε σε απόσυρση; θέ¬λει να πιέσει τον Μπασάρ αλ Ασανινα δεχθεί υποχωρήσεις στο τραπέζι των διαπραγμα¬τεύσεων; Ή μήπως τελείωσαν τα χρήματα;

Από την αρχή της στρατιω¬τικής εμπλοκής της στη Συρία, στα τέλη Σεπτεμβρίου, η Μό¬σχα ήταν αποφασισμένη να αποφύγει μια παρατεταμένη επιχείρηση που θα την ανά¬γκαζε κάποια στιγμή, εκτός από αεροπλάνα, να στείλει και χερσαίες δυνάμεις. Όπως σης ΗΠΑ παραμένουν ζωντα¬νές οι μνήμες από το Βιετνάμ, στη Ρωσία όλοι θυμούνται σε τέτοιες περιπτώσεις το δικό τους «Βιετνάμ»: τον σοβιετι¬κό πόλεμο στο Αφγανιστάν το διάστημα 1979-1989. Ο Πούτιν δεν επιθυμεί με κα¬νέναν τρόπο η Συρία να γίνει ένα δεύτερο Αφγανιστάν για τη Ρωσία.

Με δεδομένο ότι στις 27 Φεβρουαρίου τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία στη Συρία και την περασμένη Δευτέρα ξεκίνησε ένας νέος γύρος ειρηνευτι¬κών συνομιλιών στη Γενεύη, το Κρεμλίνο μπορεί να θεώρη¬σε ότι αυτή ήταν η κατάλληλη στιγμή να αποσύρει τις δυνά¬μεις του και να αποφύγει το ρίσκο να παρασυρθεί σε μια παρατεταμένη στρατιωτική ανάμειξη.
«Πιστεύω ότι ο στόχος που είχε το υπουργείο Άμυνας έχει γενικώς εκπληρω¬θεί, γι’ αυτό το καλώ να αρ-χίσει από αύριο να αποσύρει τον κύριο όγκο του στρατού μας από τη Συρία. Καλώ το υπουργείο Εξωτερικών να εντείνει τη συμμετοχή της Ρωσίας στη διοργάνωση της ειρηνευτικής διαδικασίας για να λυθούν τα προβλήματα στη Συρία. Την ίδια στιγμή οι βάσεις μας – η ναυτική στην Ταρτούς και η αεροπο-ρική στο Χμεϊμίν- θα συνε¬χίσουν να λειτουργούν όπως πριν. Πρέπει να προστατεύ¬ονται πλήρως από γης, θα¬λάσσης και αέρος (σ.σ.: το τελευταίο μέσω ενός ισχυρού συστήματος αεράμυνας 5-400 που θα μείνει πίσω)» ανακοί¬νωσε ο Πούτιν την Καθαρή Δευτέρα το βράδυ ύστερα από συνάντηση με τους υπουργούς Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και Αμυνας Σεργκέι Σόιγκου στο Κρεμλίνο.

Ως επίσημη αιτία της από¬συρσης υ Πούτιν ανέφερε τη στρατιωτική επιτυχία. Τα μέσα ενημέρωσης που πρό¬σκεινται στο Κρεμλίνο χρη¬σιμοποίησαν κατά κόρον την έκφραση «αποστολή εξετε-λέσθη». Μόνο εν μέρει είναι σωστό. «Η Μέση Ανατολή προετοιμάζεται για έναν μεγάλο πόλεμο. Οι ειρη-νευτικές συνομιλίες έχουν ελάχιστες πιθανότητες επι¬τυχίας και τα αντικρουόμε¬να μέρη εξακολουθούν να έχουν τους ίδιους στόχους με πριν. Δεν έχει να κάνει με την αυτονομία ή τις δη¬μοκρατικές ελευθερίες αλλά με τον έλεγχο της Συρίας. Για αυτόν τον λόγο η ειρήνη είναι αδύνατη» είπε ο Ντμίτρι Οφιτσέροφ-Μπέλσκι, καθηγητής στην Ανώτατη Σχολή Οικονο¬μικών στη Μόσχα. Και προ¬σέθεσε: «Αλλά η σύγκρουση στη Συρία δεν περιορίζεται εκεί, έχει προκαλέσει μια ευρύτερη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή εμπλέκοντας αραβικές χώρες, την Τουρ¬κία και το Ιράν. Επομένως είναι νωρίς να πανηγυρί¬σουμε για την πορεία των ειρηνευτικών συνομιλιών ή να μιλήσουμε για νίκη του Πούτιν. Το μεγάλο παιχνίδι μόλις ξεκίνησε. Και ένας ευ¬ρύτερος πόλεμος στη Μέση Ανατολή μπορεί να είναι το χειρότερο σενάριο για τη Ρωσία αλλά πολύ πιθανό. Και με την επέμβασή της στη Συρία, τώρα η Μόσχα διαθέτει τα εργαλεία για να επηρεάσει την πορεία αυ¬τής της σύγκρουσης. Επι¬προσθέτως τώρα μπορεί να επηρεάσει και την επίλυση του κουρδικού ζητήματος. Και οι Ρώσοι έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι αν χρειαστεί τα ρωσικά στρατεύματα θα επιστρέψουν στη Συρία».

Από τις 30 Σεπτεμβρίου που ξεκίνησαν τους βομβαρ¬δισμούς στη Συρία τα ρω¬σικά αεροπλάνα πραγμα¬τοποίησαν 9.000 εξόδους και, σύμφωνα με τις Ρωσικές αρχές, ενίσχυσαν τη Ρωσική εθνική ασφάλεια καταπολεμώντας τη «διεθνή τρομοκρατία» ( ο Ρωσικός στρατός υποστηρίζει ότι σκότωσε 2.000 «τρομοκράτες» ρωσικής κα¬ταγωγής στη Συρία), προ¬στάτευσαν τα ρωσικά συμ¬φέροντα στην περιοχή και σταθεροποίησαν τον Ασαντ. Αν και επισήμως τα ρωσικά αεροπλάνα πολεμούσαν το Ισλαμικό Κράτος, στην πραγ¬ματικότητα επικεντρώθηκαν στο να ενισχύσουν τον Σύριο πρόεδρο, ο οποίος είχε αρχίσει να απειλείται σοβαρά στο πεδίο της μάχης από τη μετριοπαθή αντιπολίτευση.
Σήμερα η «ισορροπία» έχει αποκατασταθεί: οι Ρώ¬σοι βοήθησαν τις δυνάμεις του Ασαντ να κερδίσουν με¬ρικά από τα χαμένα εδάφη, να ενισχύσουν τις γραμμές τους και να απωθήσουν τους αντάρτες. Ο κυριότερος στόχος όμως που πέτυχε η Μόσχα δεν είναι δημόσια ανακοινώ¬σιμος, αλλά γίνεται εμφανής σε όλους: τερματίστηκε η δι¬εθνής απομόνωση της Ρωσί¬ας. Ως πριν από έξι μήνες η Δύση είχε στο περιθώριο τον Πούτιν λόγω της προσάρτη¬σης της Κριμαίας (το 2014) και την υποστήριξη του προς τους φιλορώσους αντάρτες της Ανατολικής Ουκρανίας.
Αποχωρώντας εγκαίρως από τον συριακό εμφύλιο ο Πούτιν αποφεύγει ένα νέο «ατυχές περιστατικό» με την Τουρκία, ενώ μπορεί να πα¬ρουσιάζεται διεθνώς ως ειρη¬νοποιός και εντός Ρωσίας να παρουσιάζει την απόσυρση ως κορύφωση ενός σύντο¬μου νικηφόρου πολέμου που εκτίναξε στα ύψη τη δημοτικότητά του. Η ρωσική επέμ¬βαση σιη Συρία κατέστησε σαφές σε όλες τις πλευρές ότι είναι αδύνατον να κατα¬λάβουν τη Δαμασκό και να ανατρέψουν τον Ασαντ. Αλλά στέλνει και ένα σαφές μήνυ¬μα στον Ασαντ: ότι η Ρωσία δεν πρόκειται να ξανακατακτήσει για χάρη του όλη τη Συρία και να τον βοηθήσει να επανεδραιώσει την εξουσία του στη χώρα, όπως προτού ξεσπάσει ο εμφύλιος.
Σε κάθε περίπτωση η επέμβαση του Πούτιν στη Συρία όχι μόνο κατάφερε να δράσει υποστηρικτικά προς το καθεστώς Ασαντ αλλά προσέφερε και πολύτιμη διεθνή επιρροή στη Ρωσία».
Ο βασικός στόχος της Ρωσικής επέμβασης στη Συρία ήταν να διατηρήσει το καθεστώς Ασαντ. Η Ρωσία ήθελε να ενισχύσει το καθεστώς για δύο λόγους. Ο πρώτος ήταν να εμποδίσει τις αμερικανικές προσπάθειες για αλλαγή καθε¬στώτος. Αρχικά, το 2011 και το 2013, πολλοί σιη Μόσχα πίστευαν ότι η Αραβική Άνοιξη ήταν όπως οι αποκαλού¬μενες “έγχρωμες επαναστάσεις”, δηλαδή μία αμερικανι¬κής εμπνεύσεως προσπάθεια ανατροπής των μη φιλικών καθεστώτων και αντικατάστασής τους με φιλοαμερικανικά καθεστώτα, στο όνομα της λαϊκής δημοκρατίας. Με τον καιρό, οι Ρώσοι πιστεύω ότι συνειδητοποίησαν πως οι Αμερικανοί όχι μόνο δεν ήλεγχαν την Αραβική Άνοιξη, αλλά δεν γνώριζαν και τι να κάνουν. Ο δεύτερος λόγος που οι Ρώσοι ήθελαν να ενισχύσουν τον Ασαντ ήταν για να αποτρέψουν μια τζιχαντιστική νίκη στη Συρία. Αν οι τζιχαντιστές είχαν καταλάβει τη Δαμασκό, θα ήταν καταστροφικό για την περιοχή, αλλά και για τη Ρωσία. Αρκετοί χιλιάδες Ρώ¬σοι, ειδικά στον Βόρειο Καύκασο, πολεμούν σης τάξεις του Ισλαμικού Κράτους. Μαζί τους πολεμούν και αρκετοί από τους μετασοβιετικούς γείτονες της Ρωσίας, όπως το Αζερμπαϊτζάν και το Ουζμπεκιστάν. Αν είχαν ανατρέψει τον Ασαντ, θα χρησιμοποιούσαν τη Συρία σαν βάση από όπου θα “εξήγαν” το τζιχάντ στον Καύκασο και αλλού. Ακόμη ένα κίνητρο ήταν η επιθυμία να παρουσιαστεί η Ρωσία ως μία μεγάλη δύναμη που μπορεί να προβάλει την ισχύ της και στο εξωτερικό. Αυτό ήταν σημαντικό για τον Πούτιν προκειμένου να εντυπωσιάσει τη ρωσική κοινή γνώμη με τον δυναμισμό της ηγεσίας του. Με το να εμπλέκει τη Ρωσία στη Συρία για λογαριασμό της Δαμασκού, ο Πούτιν υποχρέ¬ωσε τις ΗΠΑ και τη Δύση να τον πάρουν στα σοβαρά και να διαπραγματευτούν μαζί του, κάτι που του προσέφερε πολύτιμη επιρροή στην Ουκρανία και αλλού».
Η ρωσική απόσυρση θα καταστήσει δύσκολη την επανέ¬νωση της Συρίας υπό τον Ασαντ. Αυτό είναι θετικό για τους Κούρδους της Συρίας, οι οποίοι ήδη δρουν σε καθεστώς αυτονομίας. Ο Πούτιν φαίνεται ότι ξεκαθάρισε πως η επανένωση της Συρίας και/ή η κατατρόπωση του Ισλαμικού Κράτους δεν βρίσκονται σης προτεραιότητες της Ρωσίας. Ο ρώσος πρόεδρος ίσως έχει απογοητευθεί με την αδιαλ-λαξία του Ασαντ και θέλει να του στείλει το μήνυμα ότι η υποστήριξη της Ρωσίας δεν είναι απεριόριστη. Μπορεί να έμαθε το μάθημά του από την αμερικανική εμπειρία στο Αφ¬γανιστάν, όπου οι Αμερικανοί επέτρεψαν στον εαυτό τους να παγιδευτούν από την εξάρτησή τους από τον πρόεδρο Χαμίντ Καρζάι. Ο Πούτιν δεν θα ήθελε να πάθει το ίδιο.
Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή είναι ραγδαίες και καταιγιστικές.
Ο Ρωσικός παράγων είναι πάντα ισχυρός και καταλυτικός.
Όλες οι εξελίξεις καταδεικνύουν ότι ήγγικεν η ώρα να εκπληρωθούν τα ρηθέντα υπό των Αγίων Πατέρων της Ορθοδοξίας.
Στην Αγ.Σοφιά, στο Μέγα Μοναστήρι της Ορθοδοξίας, θα ξαναγίνουν θείες λειτουργίες και θα ξανακουστούν οι ψαλμοί της Ορθοδοξίας ;
Οψόμεθα……Ο καιρός γαρ εγγύς.

Μαρ 222016
 

ΣΗΜΑ ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 23ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 6.00 – 6.10

6.25 – 6.40 Λίλιαν Καραβιτάκη, Τομεάρχης Άμυνας του Πατριωτικού Συνδέσμου
«Υπερόπλο ανώτερο όλων η Ελληνική Ψυχή»

6.45 – 7.00 Φώτης Μπαμπάνης, Εκπρόσωπος Τύπου Πατριωτικού Συνδέσμου
«Η Επανάσταση του 1821. Συγκριτική προσέγγιση με το σήμερα προοπτική για το αύριο»

7.10 – 7.20 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

7.25 – 7.40 Παναγιώτης Καπνιστής, Τομεάρχης Πολιτισμού Πατριωτικού Συνδέσμου
«Η παλιγγενεσία της 25ης Μαρτίου»

7.45 – 7.55 Χρήστος Ρήγας, Πρόεδρος του Κινήματος Λαϊκή Ελληνική Πατριωτική Ένωση για την Πατρίδα και τον Λαό
Χαιρετισμός

8.00 – 8.10 Γεώργιος Κλειδαράς, Τομεάρχης Παιδείας Πατριωτικού Συνδέσμου
«Η οικουμενικότητα της παιδείας των Ελλήνων»

8.25 – 8.55 Ιωάννης Μαλταμπές, Πρόεδρος Πατριωτικού Συνδέσμου
«Ο Εθνικοαπελευθερωτικός μας Αγώνας – Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον του Ελληνοχριστιανισμού»

9.00 Λήξη εκδήλωσης
23032016_web

Μαρ 182016
 

Untitled

O ΠATPIΩTIKOΣ ΣYNΔEΣMOΣ ΣYΣTHNEI THN EKΠOMΠH “EΛΛHNΩN ΛOΓOΣ” ΣTHN OΔYΣΣEIA INTEPNET THΛEOPAΣH ΠOY METAΔIΔETAI ΣE ΠPΩTH ΠPOBOΛH KAΘE ΠEMΠTH ΣTIΣ 8.00ΜΜ KAI ΣE EΠANAΛHΨEIΣ.
AΠOΨE O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΤΑΜΠΕΣ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΣ ΤΟΥ κ. ΑΝΤΩΝΗ ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ Της ΕΛΛΑΔΑΣ »

Μαρ 182016
 

«ΈΛΛΗΝΕΣ ΟΙ ΠΑΝΤΑ ΝΙΚΗΤΕΣ»

του Παναγιώτη Καπνιστή, τομεάρχη Πολιτισμού Πατριωτικού Συνδέσμου

Κρατείστε την ψυχραιμία σας, μην φοβηθείτε, γι’ αυτά που έρχονται και δεν μιλάμε αόριστα, κάπου στο μέλλον, αλλά πάρα – πάρα πολύ γρήγορα.

Μην φοβηθείτε, ούτε κατ΄ ελάχιστο, σταματήστε με τον φόβο σας να τρέφετε, την άλλη δύναμη την αρνητική, τους επικυρίαρχους, που μας είχαν καθίσει στον σβέρκο (τώρα που καταρρέουν).
Το Θεϊκό σχέδιο, η Θεία Νομοτέλεια, έχει αρχίσει ήδη και λειτουργεί, κάτω από τους Θείους Νόμους, με ασύλληπτες, κβαντικές ταχύτητες, είναι η νέα – συνειδητοποίηση, είναι το Νέο Φως.
Ενισχύεται, η συλλογική συνειδητότητα δράσης και απαιτούνται πρωτοβουλίες γενναιότητας και θάρρους, για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στα τεκταινόμενα.
Σαν ντόμινο καταρρίπτονται οι σαθροί θεσμοί, οι σαθρές υποδομές και οτιδήποτε χρειάζεται να ισοπεδωθεί, προκειμένου να κτισθεί το καινούργιο, με γερά θεμέλια σε αυτόν το χώρο.

Εμείς πρέπει να παραμείνουμε ψύχραιμοι, αν οι τεκτονικές πλάκες, θέλοντας να εξισορροπήσουν μεταξύ τους, μας αναγκάσουν να χορέψουμε ταγκό ή καλαματιανό.
Και αν ο κρύσταλλος του Αιγαίου, προσπαθώντας να βρει την αρμονική του νότα, μπορεί να αρχίσει να βρυχάται με κύματα και να καταλήγει σε ένα τεράστιο τσουνάμι και λογικό θα ήταν, αν οι πόλεις των νησιών του Αιγαίου και δη οι παράκτιες, άρχιζαν από τώρα παρακλήσεις και ευχέλαια προς εξευμενισμό των υδάτων, για ήπια φαινόμενα και αποτελέσματα.

Ότι και αν έρχεται πάντως, για το καλό μας συμβαίνει, διότι με τόσα συσωρευμένα αδιέξοδα και πιέσεις και ειδικά στο οικονομικό, βλέπουμε ότι πίνουν, ρουφούν, τον ιδρώτα και το αίμα του Έλληνα, τα τραπεζικά βαμπίρ που μετά από τόσα χρόνια εργασίας, πληρώνοντας κάθε μήνα τα ταμεία του, είτε ήταν βαρέα – υπερβαρέα, ανθυγιεινά, είτε ήταν Κυριακές, γιορτές, νυχτερινά, θαλασσοδαρμένα κ.λ.π. κ.λ.π..

Του τα άρπαξαν οι τράπεζες, μέσω χρηματιστηρίου, ίνα μην χρεοκοπήσουν οι Γερμανικές τράπεζες και τώρα λόγω γήρατος, ανήμπορος πλέον να εργασθεί, του πετσοκόβουν την σύνταξη, τα δικά του χρήματα, τα δικά του όνειρα και έχουν το θράσος οι Ευρωπαίοι άρπαγες, μέσω Σόιμπλε, να λένε ότι αυτοί του δίνουν χρήματα, για να ζήσει και από τα πετσοκομένα υπολείμματα της σύνταξης του παππού, μπορέι να ζει ο άνεργος πατέρας ή μητέρα, τα άνεργα εγγόνια του, να προσφέρει κανα – πιάτο φαγητό στον διπλανό του, που υποφέρει στον λαθρομετανάστη, στον άστεγο που πάει στα σκουπίδια και ακόμη να πληρώσει, φως, νερό, τηλέφωνο, εφορία, ΕΝΦΙΑ και αν υπάρχει κόκκινο δάνειο για το σπίτι, αν αρρωστήσει; Και χρειαστεί αποκλειστική νοσοκόμα ή φυσικοθεραπεία; Κ.λ.π. κ.λπ.. στην παιδεία: καταργούν στα σχολεία προσευχές και εικόνες, τις σημαίες, καταργούν το Ελληνικό αλφάβητο, αντί για Άλφα – βήτα κ.λ.π. έχουμε (α, βου, γου), παραποιούν την ιστορία με συνωστισμούς στην Σμύρνη δεν μιλούν για γενοκτονίες των Ελλήνων, των Ποντίων κ.λ.π. καταργούν τον στρατό και τα στρατόπεδα τα γεμίζουν με Ισλαμιστές όχι Σύριους Χριστιανούς, κλίνουν βιομηχανίες και βιοτεχνίες, καταστρέφουν την μεσαία τάξη την ραχοκοκαλιά της οικονομίας, χιλιάδες μαγαζιά βάζουν λουκέτα, έχουν συρρικνώσει γεωργία και κτηνοτροφία δεν είμαστε πλέον αυτάρκεις για να καρπωθούν τα πάντα οι πολυεθνικές, τρίβοντας τα χέρια τους και ρίχνοντας βλέφαρο, στον ορυκτό μας πλούτο.

Πατώνοντας, λοιπόν, έρχεται κάτι πολύ – δυνατό , για να μας βγάλει στον αφρό.
Η Ελλάδα θυσιάστηκε για ολόκληρη την γαία, κανένα άλλο κράτος, δεν θ΄ άντεχε αυτήν την Σταύρωση και όμως εμείς αντέξαμε, υπάρχουν πολλοί Έλληνες, που δεν πτοήθηκαν, δεν φοβήθηκαν οι ελεύθερες ψυχές τους ηταν αυτές που κράτησαν «Θερμοπύλες» όταν οι επικυρίαρχοι έπεσαν λυσσαλέα επάνω στην Ελλάδα να μας διαλύσουν, με μεταλλαγμένα τρόφιμα, με ψεκασμούς δηλητηρίων και βαρέων μετάλλων, ακόμα και με ψυχοτρονικό πόλεμο, βρίσκοντας εδώ, ανθ-Ελληνες και στοάς ανθρωπάκια, πιόνια να μας κυβερνούν, δίδοντας πλαστά στοιχεία, παρέδωσαν τη χώρα μας βορά, στους επικυρίαρχους, εφαρμόζοντας επάνω μας, οικονομικά μοντέλα φτωχοποίησης, βουλγαροποίησης, ισλαμοποίησης και παράλληλα υπογεννητικότητα της φυλής μας, με προικώο – χρέους, της κάθε γέννησης «60.000 ευρώ» περίπου για κάθε κεφάλι.

Έλα όμως που «άλλαι αι βουλαί των ανθρώπων και άλλα Κύριος κελεύει»

Και πραγματικά έφτασε η ώρα της αναγέννησης του Έλληνα διότι, ήρθε η ώρα της «Ανάστασης». Ανασταίνεται αυτός ο λαός, που σταυρώθηκε και κατέβηκε στα τάρταρα του Άδη της λύπης και της στενοχώριας, στο ναδίρ της υπομονής, στη περιδίνηση του ψυχισμού του, στον εξευτελισμό των αυτοκτονιών του.
Να όμως, που οι συνειδησιακά ελεύθεροι Έλληνες, σαν κρίσιμη μάζα, σαλπίζουν την Ανάσταση εδώ και τώρα, που σημαίνει ότι, από την Ελλάδα ανατέλλει ξανά το «Νέο Απολλώνιο – Χριστικό Φως» και όλοι οι λαοί, οι καταπιεσμένοι και όχι μόνον, θα αναθαρρήσουν θα γεμίσουν με ελπίδα, τα πνευμόνια τους νιώθοντας ότι, είναι πολύ κοντά και η ώρα της δικής τους λύτρωσης.

Έλληνες παραμείνατε ψύχραιμοι, ενατενίστε με ταπεινότητα το μέλλον, χωρίς φόβο, με προσφορά υπηρεσίας, όπου χρειάζεται και ευχαριστείτε τον καλό Θεό της Ελλάδος, που ανέλαβε δράση και εξελίσσεται το Θεϊκό σχέδιο, διότι, η αρνητική δύναμη έκανε το λάθος και παραβίασε όχι μόνον το Σύνταγμα μας, που θα φτιαχτεί νέο, αλλά παραβίασε την ελευθέρα μας βούληση, που παν-συμπαντικά είναι σεβαστή, αφού η γη μας είναι, ο πλανήτης της ελεύθερης βούλησης, που εμείς οι άνθρωποι σαν ψυχές θαρραλέα – κατεβήκαμε, να βιώσουμε την ύλη και να την πνευματοποιήσουμε.

4/3/2016

Παναγιώτης Καπνιστής
Λογοτέχνης – Συγγραφέας
DSC_4100

Μαρ 172016
 

Ο Πρόεδρος του Πατριωτικού Συνδέσμου κ. Ιωάννης Μαλταμπές
Την Πέμπτη 17 Μαρτίου 2016
στην Εκπομπή «Ελλήνων Λόγος»
του Διαδικτυακού Τηλεοπτικού Σταθμού «ΟΔΥΣΣΕΙΑ»
20160311_145511
Από την Πέμπτη 17 Μαρτίου 2016 και κάθε Πέμπτη στις 8.00μμ. στο Πρόγραμμα της Ζωντανής ροής του Διαδικτυακού Τηλεοπτικού Σταθμού «ΟΔΥΣΣΕΙΑ WebTV» θα προβάλλεται η εκπομπή «Ελλήνων Λόγος», στην οποία στελέχη του Πατριωτικού Συνδέσμου είναι καλεσμένα σε θεματικές συνεντεύξεις για να εκφράσουν τις απόψεις και τους προβληματισμούς τους για το Παρελθόν,το Παρόν και το Μέλλον της Ελλάδας καθώς τη θέση της πατρίδας μας στο χωροχρόνο και στο παγκόσμιο γίγνεσθαι.
20160311_140140
Την Πέμπτη 17 Μαρτίου 2016 και ώρα 8.00μμ ο Πρόεδρος του Πατριωτικού Συνδέσμου
κ.Ιωάννης Μαλταμπές στην πρώτη εκπομπή, είναι καλεσμένος του κ. Αντώνη Ξεπαπαδάκου με θέμα «το Μέλλον της Ανθρωπότητας είναι το Παρελθόν της Ελλάδας».

Μαρ 172016
 

ΤΟ ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ ΞΑΝΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
του Φώτη Μπαμπάνη
Εκπροσώπου Τύπου Πατριωτικού Συνδέσμου

Η γνωστή ανατριχιαστική πρακτική του παιδομαζώματος και της στρατολόγησης παιδιών αναβιώνουν πάλι στις μέρες μας από τους Ισλαμοφασίστες του ISIS.
Η τερατώδης αυτή πρακτική είχε ξεκινήσει από τον πρώτο καιρό της εμφάνισης του Σουνητικού Ισλάμ και πήρε μεγάλη έκταση στα χρόνια της Τουρκοκρατίας όπου οι Οθωμανοί την εφάρμοσαν επί σειρά αιώνων από τα παιδιά δε που στρατολογούσαν είχαν σχηματίσει και το επίλεκτο σώμα των γενιτσάρων, δηλαδή παιδιών που τα άρπαζαν σε βρεφική ηλικία και τα ανέθρεφαν σε μεντρεσέδες παρέχοντάς τους Ισλαμική και Οθωμανική παιδεία.
Στη συνέχεια, την απαίσια αυτή συνήθεια τη βιώσαμε τα χρόνια του συμμοριτοπολέμου όπου η κομμουνιστοσυμμορίτες μολονότι συμπατριώτες μας και όχι αλλογενείς και αλλόθρησκοι Οθωμανοί μετέρχονταν σε βάρος του Λαού και του Έθνους μας την ίδια εφιαλτική και εγκληματική πρακτική δηλαδή την αρπαγή μικρών παιδιών τα οποία τα μετέφεραν μαζί τους στις χώρες του Σιδηρούν Παραπετάσματος στις οποίες κατέφυγαν μετά την ήττα τους.
Επίσης η ίδια εφιαλτική μέθοδος χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον και από τους Ναζί και πριν αλλά και κατά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, όπου στρατολογήθηκαν πολλά παιδάκια τα οποία βρήκαν τραγικό θάνατο πολεμώντας κατά των συμμαχικών δυνάμεων όταν αυτές εισέβαλαν στη Γερμανία του Γ’ Ράιχ.
Τέτοιες μεθόδους από την εκ¬παίδευση της… χιτ¬λερικής Νεολαίας φαίνεται πως αντιγράφουν πιοτά οι εγκέφαλοι του «Ισλαμικού Κράτους» για να στρατολογήσουν και να κατηχήσουν στο μίσος μια ολόκληρη γενιά από παιδιά-στρατιώτες. Στο ανατριχιαστικό αυτό συμπέρασμα κατέληξε μια πρόσφατη έκθεση με τίτλο «Τα Λιονταράκια του Χαλιφάτου – Τα Παιδιά του “Ισλαμικού Κράτους”» που επιχειρεί να φωτίσει τη συστηματική εκπαίδευση ανηλίκων στα σχολεία και τα στρατόπεδα των τζιχαντιστών.
«Στο Ιράκ και τη Συρία εντοπίσαμε στοιχεία από τη Γερμανία του Χίτλερ. Οι έννοιες που είχαν επιστρατεύσει οι ναζί βρίσκουν απόλυτη εφαρμογή σήμερα στα εδάφη που ελέγχουν οι εξτρεμιστές. Το “Ι.Κ.” θέλει να δημιουργήσει στρατιώτες πιο αδίστακτους και αιμοβόρους από εκείνους που βρίσκονται σήμερα στα πεδία των μαχών της Μέσης Ανατολής. Η χρήση των δημόσιων εκτελέσεων, όπως επίσης η απευαισθητοποίηση στη βία φέρουν τη σφραγίδα τεχνικών που τελειοποιήθηκαν την περίοδο των ναζί», ση¬μειώνει η έκθεση. Το ίδιο και η συστηματική εκμετάλλευση παιδιών μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα και τις ομάδες νέων. Ανάλογα τάγματα ανηλίκων είχε δημιουργήσει ο Ιρακινός δικτάτορας Σαντάμ Χουσεΐν, τα λεγόμενα «Λιονταράκια του Σαντάμ» αγόρια δηλαδή ηλικίας 10 έως 15 ετών, που εκπαιδεύο-νταν ακόμη και 14 ώρες την ημέρα μετά την ήττα του Ιράκ στον Πόλεμο του Κόλπου το 1991. Τα παιδιά εκείνα, όπως και τα παιδιά του «Ι.Κ.», υπέμεναν ακόμη και βασανι¬στήρια και ξυλοδαρμούς, ενώ αναγκάζονταν να βιαιοπραγούν σκόπιμα σε βάρος ζώων. Η μελέτη υπό την αιγίδα του ΟΗΕ παρουσιάστηκε μέσα στην εβδομάδα στο βρετανικό Κοινοβούλιο και καταλήγει ότι στους κόλπους του 15 μεγαλώνουν 30 παιδιά από τη Βρετανία.
Εξίσου τρομακτικά για τους μι¬κρούς μαχητές της εξτρεμιστικής οργάνωσης ήταν τα συμπεράσμα-τα μιας δεύτερης έρευνας, με την υπογραφή του Κέντρου Καταπολέμησης Τρομοκρατίας. Σύμφωνα με τα πορίσματά της, το «Ισλαμικό Κράτος» τρι¬πλασίασε το 2015 τη χρήση παιδιών σε επιχειρησιακούς ρόλους, ενώ αυτά αντιμετωπίζονται ακριβώς όπως οι ενήλικοι! Το «Ι.Κ.», σε αντίθεση με τις τρομοκρατικές οργανώσεις της Αφρικής, λόγου χάρη, ή τα παιδιά-στρατιώτες του Σουδάν, δεν αναγνωρίζει καμία ιερότητα στην παιδική ηλικία, λένε οι ερευνητές.
Οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια, που «χτένισαν» τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα βίντεο της οργάνωσης, διαπίστωσαν ότι τα περισσότερα παιδιά κατάγονται από τη Συρία (όπως και από την Υεμένη, τη Σαουδική Αραβία, την Τυνησία και τη Λιβύη και λιγότερο από τη Βρετανία, τη Γαλλία και την Αυστραλία) και ότι η πλειονότητά τους σκοτώθηκε με εκρηκτικά ή σε πεδία μαχών.
Τα «Λιονταράκια», μάλιστα, δεν στρατολογούνται καταναγκαστικά στον αγώνα, ενώ δεν πέφτουν θύματα απαγωγής. Τις περισσότερες φορές χαμογελάνε στον φακό, απο¬χαιρετούν τους γονείς τους και εκπαιδεύονται από νωρίς και μεθοδικά στην προπαγάνδα του μίσους, σε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική προσέγγιση. Το φαινόμενο της μαζικής στρατολόγησης παιδιών σημαίνει επίσης ότι η εξάλειψη του «Ι.Κ.» θα είναι πολύ πιο περίπλοκη και δύσκολη από ό,τι ο θάνατος του ηγέτη Αμπού Μπακραλ Μπαγκντάντι ή ο αφοπλισμός των μελών της οργάνωσης. Και αυτό, εξηγούν οι αναλυτές, γιατί χιλιάδες παιδιά που έχουν κατηχηθεί στο μίσος θα μείνουν πίσω… Από την ίδρυσή του κιόλας, τον Ιούνιο του 2014, το «Χαλιφάτο του μίσους» προσπαθεί μεθοδικά να συγκροτήσει τη νέα γενιά τζιχαντιστών.
«Δεν μπορούμε να φανταστούμε έναν κόσμο χωρίς το “Ισλαμικό Κράτος”, εκτός και αν εξετάσουμε προσεκτικά πώς θα το ακινητοποιήσουμε και πώς θα το αφοπλίσουμε. Και, φυσικά, θα επανεντάξουμε αυτά τα παιδιά στην κανονική ζωή.
Δεν υπάρχει κανένα προηγούμενο βίαιης εξτρεμιστικής οργάνωσης που να κατηχεί παιδιά σε τέτοια ευρεία κλίμακα», καταλήγει ο Τσάρλι Γουίντερ, ένας από τους συ¬ντάκτες της έρευνας. Σε ένα από τα πιο πρόσφατα βίντεο προπαγάνδας του «Ισλαμικού Κράτους» ο 11χρονος Αμπού Ιμάρα Αλ Ομρι γονατίζει για να φιλήσει το χέρι του πατέρα του. Είναι ένα από τα 89 παιδιά-στρατιώτες, ηλικίας 8 έως 18 ετών, που σκοτώθηκαν το 2015 με εντολή του «Χαλιφάτου» σε διάφορες «θέσεις μάχης». Το πρόσωπο του είναι ανέκφραστο καθώς ζητάει για τελευταία φορά την ευλογία του πατέρα του, λίγο πριν ανατιναχθεί, κοντά στο Χαλέπι της Συρίας..
Στο νοσηρό μυαλό των εξτρεμιστών τα παιδιά εξυπηρετούν σκοπούς όχι μόνο μάχης, αλλά και προπαγάνδας. Τον Φεβρουάριο τζιχαντιστές αποκεφάλισαν στη Μοσούλη τον 15χρονο Αϊχάμ Χουσεΐν, επειδή άκουγε ποπ. Ο «ένοχος» συνελήφθη σε μια υπαίθρια αγορά, δικάστηκε βάσει του ισλαμικού νόμου, που απαγορεύει την ακρόαση της μουσικής των «απίστων», και πριν θανατωθεί υπέστη βασανισμό και ξυλοδαρμό. Ο αποκεφαλισμός του έγινε στη μέση της πλατείας, προς παραδειγματισμό των θεατών.
Κατόπιν όλων αυτών αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς ότι με την πρακτική του παιδομαζώματος οι Ισλαμοφασίστες του ISIS δεν επιδιώκουν απλώς να στρατολογήσουν μαχητές. Γιατί στην περίπτωση που τα λιονταράκια δεν πέσουν στο πεδίο της μάχης θα λάβουν ανατροφή Σουνητική, Φονταμενταλιστική, Ισλαμοφασιστική και όταν μεγαλώσουν θα έχουν εμποτιστεί από το δηλητήριο του Ισλαμοφασισμού και θα έχουν μετατραπεί σε εφήβους – τερατουργήματα, που θα εξακολουθούν να διαδίδουν τις ιδέες του εξτρεμιστικού Ισλαμοφασισμού και να πεθαίνουν γι’αυτές.
Και το ερώτημα του τίθεται είναι τι κάνουμε όλοι εμείς οι Χριστιανοί, ενώ γνωρίζουμε όλα τα ανωτέρω;
Και η απάντηση δυστυχώς είναι ότι οι προδότες που μας κυβερνούν μας προτείνουν να μείνουμε απόλυτα αδρανείς.
Δηλαδή σφάξε με Αγά μου να αγιάσω.
Όμως εμείς οι εναπομείναντες Ελληνορθόδοξοι Πατριώτες διαπνεόμενοι από τις αξίες των προγόνων μας, δεν θα παραδοθούμε, θα αντισταθούμε, και θα δώσουμε την έσχατη μάχη για του Χριστού την Πίστη την αγία και της Πατρίδος την Ελευθερία.

Μαρ 152016
 

Την έναρξη του πρώτου οργανωτικού προσυνεδρίου του νεοσύστατου πολιτικού φορέα Λαϊκή Ελληνική Πατριωτική Ένωση, που πραγματοποιήθηκε στον Πύργο στις 12 Μαρτίου 2016 κήρυξε
ο Πρόεδρος του Πατριωτικού Συνδέσμου κ. Ιωάννης Μαλταμπές.

Ορμώμενος από το βασικό σύνθημα των διοργανωτών «Ισχύς εν τη ενώσει» ο κ. Μαλταμπές επισήμανε την επιτακτική ανάγκη να ενωθεί ο πατριωτικός χώρος, ώστε να αντιμετωπιστεί
η κατάσταση που βιώνει σήμερα η χώρα, η οποία έχει σχεδιαστεί από το παγκόσμιο τραπεζικό κατεστημένο για να ξεκινήσει από την Ελλάδα η επιβολή της νέας παγκόσμιας τάξης πραγμάτων.

Αναφέρθηκε στην Ελλάδα “της φαιδράς πορτοκαλέας” όπως την έφτιαξαν από το 1831 και έκτοτε, που ο καθένας είναι ό,τι δηλώσει, στη χώρα όπου απουσιάζει η σοβαρότητα στην αντιμετώπιση καταστάσεων και προβλημάτων και που όμως σ΄αυτό τον τόπο η φιλοσοφία η ελληνική, όπως μετουσιώθηκε μετά την ελληνοχριστιανική, λέει να ακούτε τα λόγια και να τα αποδεικνύετε με τις πράξεις».

Τέλος ευχαρίστησε θερμά τους εκπροσώπους της Λαϊκής Ελληνικής Πατριωτικής Ένωσης για την πρόσκληση και τη δυνατότητα συμμετοχή του στον προσυνεδριακό διάλογο όσο και για την πρόθεσή τους για ενότητα της πατριωτικής χριστιανικής Ελλάδας.

20160312_193513

20160312_193516

20160312_193522

20160312_193743

20160312_193746

20160312_193825

20160312_194042

20160312_194240

Μαρ 112016
 

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΦΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

του Φώτη Μπαμπάνη
Εκπροσώπου Τύπου Πατριωτικού Συνδέσμου

Όπως έχουμε ήδη εκθέσει αναλυτικά μέσα από τούτες εδώ τις στήλες, το σχέδιο σε βάρος του Ελληνισμού έχει 2 στόχους :
Α) την Αποχριστιανοποίηση των κατοίκων της χώρας
Β) τον Αφελληνισμό της χώρας δηλαδή τη μεθοδική και σταδιακή εξαφάνιση του ντόπιου πληθυσμού και την αντικατάστασή του από ένα συνονθύλευμα άλλων λαών, κυρίως Μουσουλμάνων με τη μορφή προσφύγων και οικονομικών μεταναστών.
Το σχέδιο αυτό αρχικά επινοήθηκε και οργανώθηκε από τον Σουλτάνο Μαχμούτ τον Β’ και τον Ιμπραήμ Πασά της Αιγύπτου μεσούσης της επαναστάσεως του 1821.
Τότε ανατέθηκε απ’τον Σουλτάνο Μαχμούτ τον Β’ στον Ιμπραήμ Πασά της Αιγύπτου ότι στην περίπτωση που θα επιτύχανε να καταπλήξει την ελληνική επανάσταση, θα γίνονταν διοικητής του Μοριά και θα είχε το δικαίωμα να πουλήσει ως σκλάβους όλους τους Χριστιανούς και Έλληνες κατοίκους και στη θέση του θα εγκαθιστούσε φελάχους Μουσουλμάνους κατά προτίμηση από την Αίγυπτο.
Το σχέδιο αυτό επανήλθε δειλά στις αρχές της δεκαετίας του 50 και τέθηκε με δυναμικό και αποφασιστικό τρόπο από τον αλήστου μνήμης Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Χένρυ Κίσινγκερ ο οποίος χαρακτηριστικά είχε δηλώσει ότι οι Έλληνες επειδή είναι ατίθασος λαός πρέπει να πληγούν στην παιδεία, τη γλώσσα και τη θρησκεία τους.
Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 μετά την περίφημη συμφωνία του Νταβός στην Ελβετία την οποία ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε χαρακτηρίσει ως mea culpa ( δικό μου λάθος ) , ο Τούρκος ομόλογός του Τούρκου Οζάλ είχε δηλώσει χαρακτηριστικά oτι : δεν χρειάζεται να κατακτήσουμε την Ελλάδα με πόλεμο…απλώς θα τους στείλουμε μερικά εκατομμύρια Μουσουλμάνους.
Σήμερα λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας ο οποίος εισάγοντας και θεμελιώνοντας στην πολιτική ζωή της χώρας το φαινόμενο «Τσιπραϊσμός» ήρθε να ολοκληρώσει και να αποτελέσει το έργο του Αλήστου μνήμης Ανδρέα Παπανδρέου.
Δηλαδή ο Τσιπραϊσμός ως γνήσιος συνεχιστής του Παπανδρεϊσμού, ήρθε να ολοκληρώσει όλα τα ανωτέρω και ειδικά όλα τα ρηθέντα υπό τον Χένρυ Κίσινγκερ και Τουρκούτ Οζάλ.
Δηλαδή ο ίδιος δηλώνει άθεος, δεν ορκίζεται στο Ευαγγέλιο και τόσο αυτός όσο και η κυβέρνησή του κάνει ότι περνάει από το χέρι τους για να ξεθεμελιώσουν από το λαό και τη χώρα τον ένα από τους 2 πυλώνες, την Ορθόδοξη, Χριστιανική πίστη.
Και από την άλλη μεριά ακολουθώντας την πολιτική των μεικτών συνόρων συγκεντρώνει εδώ Μουσουλμάνους πρόσφυγες και λαθρομετανάστες, υλοποιώντας ο ίδιος όλα όσα ο Τουρκούτ Οζάλ.είχε εξαγγείλει ο Οζάλ και συνεχίζονται σήμερα από Ερντογαν και Νταβούτογλου.
Ειδικότερα, να σχέδιο εγκατάστασης στη χώρα μας και προώθησης στην αγορά εργασίας των παράνομων μεταναστών και των χιλιάδων προσφύγων, οι ροές των οποίων έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα, φαίνεται ότι υλοποιεί στάδια η κυβέρνηση, έχοντας ξεκινήσει τις σχετικές διεργασίες από το 2015, την ώρα που και ο καθ’ ύλην αρμόδιος αν. υπουργός, Γιάννης Μουζά λας, παραδέχεται ότι η Ελλάδα από χώρα ίτοηδΐί μετατρέπεται σε χώρα εγκατάστασης.
Η συγκεκριμένη εξέλιξη δρομολογήθηκε με κοινή απόφαση των υπουργείων Εσωτερικών, Οικονομίας και Εργασίας, που δημοσιεύθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2015 και υπογράφηκε από τους Γιάννη Μουζάλα, Γιώργο Σταθάκη και Ουρανία Αντωνοπούλου, αντίστοιχα. Με αυτήν καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας πολιτών τρίτων χωρών που παραμένουν στην Ελλάδα υπό καθεστώς αναβολής απομάκρυνσης.
Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση, οι εισελθόντες παρανόμως στην Ελλάδα για τους οποίους συντρέχουν οι όροι μη επαναπροώθησής του, διότι έχουν υποστεί βασανιστήρια και άλλη απάνθρωπη και ταπεινωτική μεταχείριση, όπως όλοι οι προερχόμενοι από τη Συρία και άλλες χώρες που βρίσκονται σε εμπόλεμη κα¬τάσταση, δεν απελαύνονται και, αφού λάβουν αναβολή απομάκρυνσης ή βεβαίωση περί μη απομάκρυνσης για ανθρωπιστικούς λόγους, δικαιούνται να ζητήσουν και να τους χορηγηθεί (ανανεώσιμη) άδεια εργασίας έξι μηνών. Επιθυμία της κυβέρνησης φαίνεται πως είναι ο αριθμός τους να μην ξεπερνά τους 20.000.Εν δεικτικά ήταν τα όσα δήλωσε την Πέμπτη στο Υπουργικό Συμβούλιο ο πρωθυπουργός. Συγκεκριμένα, κατά την εισήγησή του ενώπιον των στελεχών της κυβέρνησης, ο κ. Τσίπας σημείωσε πως «οι μόνιμες θέσεις δεν θα υπερβούν σε καμία περίπτωση το 1/50 των συνολικών ροών». Ωστόσο πιθανόν κάτι τέτοιο να μην είναι εφικτό λόγω του μεγαλύτερου αριθμού προσφύγων που βρίσκονται σήμερα στη χώρα μας.
Η εν λόγω απόφαση στηρίζεται στον Νόμο 3907/2011, που είχε ψηφιστεί επί κυβέρνησης Γιώργου Παπανδρέου για την ίδρυση της Υπηρεσίας Ασύλου και Πρώτης Υποδοχής. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 37, όπου προβλέπεται πως σε όσους παρανόμως εισελθόντες αλλοδαπούς λαμβάνουν αναβολή απο-μάκρυνσης και «απολαμβάνουν κατά το χρονικό διάστημα της αναβολής στοιχειώδεις όρους αξιοπρεπούς προσωρινής στέγασης σε εγκαταστάσεις δημόσιου ή κοινωφελούς χαρακτήρα και γενικότερα καλύπτουν τις άμεσες βιοτικές τους ανάγκες, μπορεί να επιτραπεί, μετά από σχετική άδεια, να απασχολούνται ως μισθωτοί σε τομείς απασχόλησης σε διάφορες περιοχές της χώρας».
Η κυβέρνηση αξιοποίησε και τον Νόμο 4332/2015 «περί ιθαγενείας» της κυρίας Τασίας Χριστοδουλοπούλου, στον οποίο αναφέρεται ότι δεν εκδίδεται απόφαση απέλασης «σε περίπτωση συνδρομής των όρων της αρχής μη επαναπροώθησης, όπως αυτή αποτυπώνεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας». Με βάση την απόφαση Μουζάλα-Σταθάκη- Αντωνοπούλου, στους υπηκόους τρίτων χωρών που καλύπτουν αυτές τις προϋποθέσεις δίνεται η δυνατότητα να εργάζονται αποκλει¬στικά και μόνο στους τομείς της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, στον τομέα της οικιακής εργασίας, καθώς και στον κλάδο του ιματισμού. Προβλέπεται, επίσης, ότι οι μετανάστες και οι πρόσφυγες που θα απολαμβάνουν αυτές τις πρόνοιες θα μπορούν να εργάζονται στο σύνολο της επικράτειας, εκτός από τους νομούς Έβρου, Ξάνθης και Ροδόπης και από αυτούς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, προφανώς για εθνικούς λόγους, λόγω της ύπαρξης σε αυτές τις περιοχές έντονου μου- σουλμανικού στοιχείου. Επίσης, η απόφαση αυτή δεν ισχύει για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, αλλά και σε Κω, Ρόδο, Κάρπαθο και Κάλυμνο, λόγω της ύπαρξης εκεί των hotspots και μεγάλου αριθμού μεταναστών. Έτσι, όσοι από τους μετανάστες έχουν φθάσει στην Ελλάδα μπορούν να επικαλεστούν ανθρω¬πιστικούς λόγους και, αφού υπαχθούν σε αυτό το καθεστώς, να ζητήσουν και να λάβουν εξάμηνη άδεια εργασίας, που θα ανανεώνεται.
Δεν είναι τυχαίο ότι την προηγούμενη εβδομάδα, κατά τη διάρκεια της έκτακτης συνεδρίασης της ΚΕΔΕ, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γιάννης Μουζάλας, άφησε να εννοηθεί ότι οι πρόσφυγες θα μείνουν στη χώρα μας για τα επόμενα δύο με τρία χρόνια, επιβεβαιώνοντας και προηγούμενο δημοσίευμα των «Π», σύμφωνα με το οποίο στις 31/12/2015 η κυβέρνηση αποφάσισε την παράταση της λειτουργίας των κέντρων υποδοχής μεταναστών για τρία χρόνια, και συγκεκριμένα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018. Παράλληλα, ο κ. Μουζάλας, μιλώντας προ ημερών στην τηλεόραση του ΑΝΤΙ, υποστήριξε πως η παρουσία των μεταναστών και των προσφύγων θα λύσει το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται πως πριν από λίγες ημέρες την ίδια άποψη εξέφρασε και ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Ξυδάκης: «Το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδος είναι τεράστιο.

Μεσομακροπρόθεσμα μπορεί να ωφεληθεί η Ελλάδα από την ενσωμάτωση ανθρώπων που θέλουν να μπουν στην κοινωνία, να εργαστούν και να ενσωματωθούν». Ο ίδιος προχώρησε ένα βήμα παραπέρα τονίζοντας πως «τέτοιο καταφύγιο έχει προσφέρει πολλές φορές η Ελλάδα.

Οι εκατοντάδες χιλιάδες Αλβανοί που έμειναν στην Ελλάδα και τα παιδιά τους μιλούν μόνο ελληνικά δεν προσέφεραν στη χώρα;». Αυτή η εξέλιξη, ωστόσο, εκτιμάται ότι θα προκαλέσει σημαντικά προβλήματα, λόγω του ότι οι εργοδότες είναι πολύ πιθανόν να προτιμούν μετανάστες που έχουν υπαχθεί στο συγκεκριμένο καθεστώς, λόγω των χαμηλών μισθών που θα λαμβάνουν, ενώ δεν αποκλείεται να ενισχυθεί η μαύρη εργασία.

Αυτή λοιπόν η νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης, το 2015, για τη δυνατότητα παραμονής και εργασίας στη χώρα μας επί εξάμηνο (σ.σ.: και έχει ο θεός) υπηκόων ξένων χωρών, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οικονομικοί μετανάστες και πρόσφυγες, υπερβαίνει την ανθρωπιστική ευαισθησία που ήδη έχουν δείξει οι Έλληνες ως λαός, ερήμην της κυβέρνησής τους. Η οποία φροντίζει να διαφημίζει τον «ανθρωπισμό» της, ενώ ο λαός απλώς συμπαραστέκεται, σθεναρά, χωρίς τυμπανοκρουσίες.

Το ερώτημα είναι σε τι ακριβώς αποσκοπεί η συγκεκριμένη απόφαση, όταν μάλιστα για τις συνθήκες που δημιουργεί φρόντισε να μας προϊδεάσει ο αρμόδιος υπουργός, κ. Μουζάλας, με την εκτίμηση ότι, λόγω της στάσης των άλλων χωρών που κλείνουν τα σύνορά τους, θα εγκλωβιστούν χιλιάδες αλλοδαποί στη χώρα μας εκ των εξ Ανατολής αυξανόμενων, συνεχώς, μεταναστευτικών ροών.

Σε τι αποβλέπει, λοιπόν, η «διευκόλυνση» αυτή, που θα έχει ως συνέπεια την αύ¬ξηση του ποσο¬στού ανεργίας των γηγενών, αφού τις θέσεις εργασί¬ας στις οποίες θα χρησιμοποιούνται οι εν λόγω αλλοδαποί θα τις στερούνται οι Έλληνες; Ενώ και η αμοιβή που θα παίρνουν θα είναι τέτοια που ο Έλληνας άνεργος δεν θα είχε συμφέρον να εργαστεί;

Εκτός και αν η πολυπράγμων κυβέρνηση της Αριστεράς -αλλά όχι και της προόδου- επιδιώκει να διαμορφώσει νέο πλαίσιο αγοράς εργασίας, όπου, εξαιτίας αυτών των νέων συνθηκών, και ο Έλληνας άνεργος θα είναι υποχρεωμέ¬νος να συμβιβαστεί με αμοιβές πείνας – που για τους αλλοδαπούς μετανάστες θα μοιάζουν με «μάννα εξ ουρανού». Το είδος αυτής της αγοράς εργασίας το είδαμε στα χωράφια της Ηλείας με τις φράουλες.

Αλλά και ο ήδη εργαζόμενος -πλην δηλαδή του ανέργου- θα τελεί υπό την απειλή άλλων μισθολογικών συνθηκών, ώστε να είναι υποχρεωμένος και αυτός να συμβιβαστεί σε κατώτερη αμοιβή, με στόχο τη μείωση ακόμα περισσό¬τερο του εργατικού κόστους, ύστερα από τις περικοπές που ήδη έχουν γίνει. Ένα είναι βέβαιο: Παρόμοιες αποφάσεις απλώς επιβεβαιώνουν τις κατηγορίες ότι η Ελλάδα είναι ανίκανη να προστατεύσει τα σύνορά της.

Σε κάθε περίπτωση η άμεση και απόλυτη επίλυση του προσφυγικού μόνο με έναν τρόπο μπορεί να επιλυθεί.

Μόλις αποβιβάζονται στα νησιά μας, και κατόπιν επιβιβάζονται σε πλοία , αντί να κατευθυνθούν προς το λιμάνι του Πειραιά, να αλλάξουν ρότα και να κατευθυνθούν προς το λιμάνι της Λατάκιας στη Συρία όπου υπάρχει επίσης ισχυρή, Ρωσική στρατιωτική βάση.

Με αυτόν τον τρόπο γίνεται η επαναπροώθηση των προσφύγων και των λαθρομεταναστών στη χώρα προέλευσής τους.

Κι αν δεν είναι όλοι Σύριοι αλλά ενδεχομένως και Ιρακινοί, Αφγανοί, Μαροκινοί και Αλγερινοί ας ασχοληθεί με την ταυτοποίησή τους η αρμόδια νόμιμη κυβέρνηση του Μπασάρ Αλάσαντ μαζί με τους Ρώσους συμμάχους της.

Όμως αυτό προϋποθέτει μια κυβέρνηση αμιγώς πατριωτική στην Ελλάδα και όχι την προδοτική κυβέρνηση των Συριζανέλ που Αφελληνίζουν τη χώρα προκειμένου να την καταστήσουν ξανά επαρχία της νεοοθωμανικής Αυτοκρατορίας.

YASASIN UNANLI CUMHYRRIET

Μαρ 112016
 

Την ιδιαίτερη πατρίδα του την Άνδρο επισκέφθηκε ο πρόεδρος του Πατριωτικού Συνδέσμου κ. Ιωάννης Μαλταμπές το διήμερο 8 και 9 Μαρτίου 2016. Την Τρίτη 8 Μαρτίου 2016 παρέστη στη συνάντηση παραγωγών οπωροκηπευτικών από το Μακροτάνταλο που ο Έπαρχος Άνδρου κ. Δημήτριος Λοτσάρης διοργάνωσε στο Γαύριο στο πλαίσιο της προσπάθειας για τη διασύνδεση της ανδριώτικης αγροτικής παραγωγής με τα μεγάλα ξενοδοχεία του νησιού.

4

Εκεί ως προκάτοχος, συνεχάρη τον κ. Λοτσάρη επισημαίνοντας ότι και ο ίδιος προσπαθούσε ως Έπαρχος να περάσει στη συνείδηση των Ανδριωτών ότι η παραγωγή, ο πρωτογενής τομέας εάν αξιοποιηθεί μπορεί να είναι η κύρια πλουτοπαραγωγική πηγή του νησιού καθώς και να λειτουργεί ως συγκριτικό πλεονέκτημα γαστρονομίας για όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις του νησιού,

Την Τετάρτη συναντήθηκε με πολλούς πολίτες που είχαν την ευλογία να παραστούν στην πρώτη μετά από δεκαετίες λειτουργία στους κατερειπωμένους Αγ. Σαράντα, στην ψηλότερη κορφή της Άνδρου, όπου ο ίδιος πριν λίγους μήνες ανέδειξε το πρόβλημα με τους επίδοξους καταπατητές των εκεί δημοσίων εκτάσεων και ανάγκασε αυτούς να αποσύρουν τα συρματοπλέγματα με τα οποία είχαν αποκλείσει την οδική πρόσβαρη στην παλαιοχριστιανική εκκλησία και απειλούσαν με ύβρεις και όπλα τους πιστούς που ήθελαν να προσκυνήσουν, έστω στα ερείπια που είχαν από χρόνια μετατρέψει σε στάβλους.

6

5

Όμως πλέον η τοπική εκκλησία, πιστοί και χριστιανοί έκαναν έναρξη στις εργασίες αποκατάστασης και οι πρώτες αποκαλύψεις στα θεμέλια έκαναν την αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία επιτέλους να ενδιαφερθεί. Όλοι οι παριστάμενοι ιερείς και οι πιστοί έκαναν έναρξη μιας αέναης επανασύνδεσης με την ιστορία του τόπου στην βάση της πίστης στον Θεό. ¨Έτσι πλέον τα σχεδία κάποιων να γεμίσουν το κεντρικό βουνό του νησιού με ανεμογεννήτριες έπεσαν για πάντα στο κενό. Συγχαρητήρια σε αυτούς που κόντρα στους ασεβείς καιρός και άτομα έβαλαν τα χέρια και την πίστη τους για αυτήν την μεγάλη τοπική νίκη της Ελληνοορθοδοξίας.