Ασφάλεια & Δημόσια Τάξη

 
  • Καταπολέμηση και εξάρθρωση κυκλωμάτων εμπορίας ναρκωτικών, όπλων, οργάνων, δουλεμπορίου και παιδεραστίας.
  • Αναδιάρθρωση όλων των σωμάτων ασφαλείας, αναβιβασμός των κριτηρίων εισαγωγής και της εκπαίδευσής τους, με σκοπό την αποκατάσταση της λειτουργίας τους, την ουσιαστική παροχή υπηρεσίας και την προστασία του πολίτη.
  • Φύλαξη, Παρακολούθηση, Δημοτική αστυνομία κέντρα μελετών, υποστηρικτικές και και βοηθητικές υπηρεσίες προς τον πολίτη
  • Χαρτογράφηση όλων των περιοχών
  • Κτηματολόγιο, μηχανογράφηση συνόρων, υποστηρικτικές υπηρεσίες
  • Γεωλογικές Μελέτες και έργα υποβοηθητικά για την παρακολούθηση και επεξεργασία δεδομένων, έρευνας και προστασίας ειδικών γεωλογικών φαινόμενων, σεισμοί, ηφαιστειακές εκρήξεις. Προετοιμασία για άμεση δράση.
  • Προστασία και ειδική παρακολούθηση των συνόρων, παραποτάμια, παραθαλάσσια και στην ξηρά