Εκκλησία-Θρησκεία

 
  • Αναδιανομή μεγάλου μέρους της εκκλησιαστικής περιουσίας στους πολίτες και την πολιτεία βάσει αναγκών και προτεραιοτήτων.
  • Δραστηριοποίηση της εκκλησίας σε κάθε πόλη και χωριό λειτουργώντας φιλανθρωπικό έργο αφιλοκερδώς στους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη.