Εμπόριο – Βιοτεχνία & Βιομηχανία

 
 • Αναδιοργάνωση και διαδεδομένη επανεκκίνηση του θαλάσσιου εμπορίου μέσω της παραδοσιακής ναυτιλιακής μας δύναμης καθώς και επαναπροσδιορισμός βάσει ανταγωνιστικότητας σε νέες βάσεις λογικής και όχι αισχροκέρδειας, της άλλης μεγάλης εμπορικής μας δύναμης που λέγεται τουρισμός και παροχή υπηρεσιών.
 • Τέλος οι πάσης φύσεως μεσάζοντες ή διαμεσολαβητές σε κάθε τομέα της οικονομίας, του εμπορίου και γενικότερα των σχέσεων μεταξύ των πολιτών. Ενεργοποίηση της άμεσης επαφής και επικοινωνίας των ανθρώπων και αναγωγή της έννοιας του ανταγωνισμού σε συναγωνισμό και ευγενή άμιλλα για το κοινό καλό.
 • Βαριά Βιομηχανία για κατασκευή μηχανών και μηχανημάτων συσκευασίας αυτοκινητοβιομηχανία (αυτοκίνητα / λεωφορεία / μηχανές / ποδήλατα / πολεμική βιομηχανία. ηλεκτρικές συσκευές , υπολογιστές, αναλώσιμα, καινοτομίες.)
 • Φαρμακοβιομηχανία, καινοτόμες λύσεις, εκμετάλλευση φυτικών ελληνικών προϊόντων, είδη καλλωπισμού, καθαρισμού κ.τ.λ.
 • Βιομηχανία εκμετάλλευσης του ορυκτού πλούτου υπεδάφους ακόμα και των στρατηγικών πρώτων υλών. εκμετάλλευση των ενεργειακών αποθεμάτων (μέταλλα όλων των ειδών, πετρώματα, πολύτιμοι και άλλοι λίθοι, κρύσταλλα κ.τ.λ.).
 • Επιχειρήσεις λατόμευσης μαρμάρων που διαθέτουν εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας, εκπαίδευσης, νέα τεχνολογία, προώθηση, αποθήκευση, πωλήσεις
 • Βιομηχανία παραγωγής ενέργειας από πρώτες και δευτερογενείς ύλες
 • Βιομηχανία Ανακύκλωσης και παραγωγής ενέργειας, λιπασμάτων κ.τ.λ.
 • Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, επιχειρήσεις παραγωγής συνθετικής ίνας. Επεξεργασία και βαφή Γουναρικών. Βιομηχανίαειδών ένδυσης
 • Βιομηχανία ξύλου, κατασκευή προϊόντων από ξύλα και φελλό, έπιπλα, χαρτί, γραφική ύλη και υποπροϊόντα χαρτοπολτού
 • Κατασκευή και δέψη δέρματος, κατασκευή ειδών ταξιδιού {αποσκευών), τσαντών, ειδών σελοποιεία, ειδώνσαγματοποιΐας και υποδημάτων
 • Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
 • Βιομηχανία οικοδομικών υλικών
 • Βιομηχανία τεχνολογικών προϊόντων πρώτης ανάγκης, υποστηρικτικά προϊόντα τεχνολογίας, αναλώσιμα είδη. κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστκές ύλες.
 • Κατασκευή ιατρικών οργάνων, οργάνων ακριβείας και οπτικών οργάνων, κατασκευή ρολογιών κάθε είδους.