Εμπόριο

 
  • Μείωση στο ελάχιστο της γραφειοκρατίας και απλοποίηση όλων των διαδικασιών δημοσίων υπηρεσιών με σκοπό την διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας.
  • Αναδιοργάνωση και διαδεδομένη επανεκκίνηση του θαλάσσιου εμπορίου μέσω της παραδοσιακής ναυτιλιακής μας δύναμης καθώς και επαναπροσδιορισμός βάσει ανταγωνιστικότητας σε νέες βάσεις λογικής και όχι αισχροκέρδειας, της άλλης μεγάλης εμπορικής μας δύναμης που λέγεται τουρισμός και παροχή υπηρεσιών.