Ενέργεια & Τεχνολογία

 
  • Νέες ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες με καινοτόμες λύσεις που θα παρέχουν φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα χωρίς να επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα
  • Ανεμόμυλοι ανεμογεννήτριες, παραγωγή ρεύματος
  • Ανίχνευση & Εξόρυξη πρώτων υλών (μέταλλα, ορυκτές ύλες, σπάνιες γαίες, πετρώματα, χημικά, ορυχεία.
  • Ανίχνευση, εκμετάλλευση και διαχείριση ενεργειακών πρώτων υλών, όπως γαιανθράκων, ουρανίου, πετρελαίου και φυσικού αερίου
  • Σταθμοί επαέρωσης φυσικού υγρού αερίου.
  • Διυλιστήρια πετρελαίου επέκταση και νέες μονάδες
  • Αποθηκευτικοί χώροι για το αέριο και των πετρελαιοειδών
  • Αγωγοί και σύνδεση Πετρελαίου
  • Αγωγοί και σύνδεση Αερίου
  • Επέκταση του δικτύου σύνδεσης και μεταφοράς φυσικού αερίου