Επιστήμες & Έρευνες

 
  • Επαναπατρισμός απόδημων διακεκριμένων επιστημόνων και αξιοποίηση όσων έχουν μείνει στην χώρα με σκοπό την χρηματοδότηση επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης πάνω στην ανακάλυψη νέων εφαρμόσιμων τεχνολογιών και αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών ενεργείας (υδρογόνο, ηλιακή, γεωθερμική, αιολική ενέργεια κ.α.) που θα βοηθά τον άνθρωπο να έχει αυτάρκεια, αυτονομία και αφθονία, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.
  • Τεχνολογικό πάρκο – μικρή πόλη με όλες τις υποδομές όπου ο» ερευνητές θα μπορούν να υλοποιούν με άνεση τις έρευνες/ πειράματα και να επιτυγχάνουν καινοτομίες. Προώθηση, πώληση και συντήρηση τον προϊόντων που θα παραχθούν
  • Ειδική επίλεκτη ομάδα γενετικής διαφύλαξης του ελληνικού έθνους, αρχειοθέτηση, έρευνες, μετρήσεις, γενεαλογικά δέντρα
  • Μονάδες μελετών, έρευνας, Νανοτεχνολογία, Βλαστοκυττάρων και μοριακή ιατρική
  • Εδικές ερευνητικές μονάδες για καλύτερους τρόπους μεγιστοποίησης της εκμετάλλευσης, ειδικά βελτιωτικά και προστατευτικά μέτρα για τους βιοτικούς, αβιοτικούς, ενεργειακούς ή/ και εν δυνάμει φυσικούς πόρους όπως αυτοί κατηγοριοποιούνται σε ανανεώσιμους και μη ανανεώσιμους: Ατμοσφαιρικός αέρας. νερό. έδαφος, φυσική χλωρίδα και πανίδα, ορυκτός πλούτος υπεδάφους, ηλιακή ακτινοβολία, φυσική ομορφιά
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες (μηχανικοί. Αρχιτέκτονες, ερευνητές, ελεγκτές, φοροτεχνικοί, προγραμματιστές, ενεργεία, μελέτες βιωσιμότητας, συστημικοί μηχανικοί, ποιοτικοί έλεγχοι, αξιολόγηση περιουσιών, προώθηση έργων, γραφικά. διακόσμηση. marketing κ.τ.λ.)
  • Κεντρικά κέντρα ελέγχου ποιότητας, χημείας, έρευνα, πειράματα, πιστοποίηση πατέντας Ελληνικής, έλεγχος προϊόντων, σπόρων, ποιότητας, δοκιμών, ρύπων κ.τ.λ.