Εργασία & Απασχόληση

 
  • Μείωση στο ελάχιστο της γραφειοκρατίας και απλοποίηση όλων των διαδικασιών δημοσίων υπηρεσιών με σκοπό την διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας.
  • Αξιοκρατία στην αγορά εργασίας.
  • Η δουλειά δεν θα είναι δουλεία άλλα εργασία και παραγωγή έργου.
  • Ως ενήλικας, θα εργάζεται στον τομέα και το αντικείμενο που έχει επιλέξει και θα έχει κάθε συνδρομή της πολιτείας να το αναπτύξει και να το ανάγει με έρευνα και μελέτη, αφού τελικός αποδέκτης θα είναι ο κάθε πολίτης.
  • Να καθοριστεί νέο όριο συνταξιοδοτήσεως.
  • Αποκατάσταση μισθών.