Παιδεία

 
 • Η παιδεία οφείλει να αποτελεί μέλημα όλων. Μία κοινωνία που μαθαίνει στον άνθρωπο πρώτα από όλα να είναι χρήσιμος και ωφέλιμος στον εαυτό του, στον πλησίον και στο σύνολο. Μια κοινωνία χωρίς υλικές και πνευματικές ταμπέλες στα πρόσωπα των Ανθρώπων που του παρέχει πνευματική παιδεία με επίκεντρο τις αρχές της Αγάπης και το συνειδητό βίωμα αυτής, την αλληλεγγύη, την αυτοθυσία, την αυτοδιάθεση, την αυτοπροσφορά, τι ωφελεί και τι βλάπτει, τι προάγει και τι καθηλώνει ψυχικά τον άνθρωπο.
 • Παροχή ουσιαστικής παιδείας εφαρμόσιμης στην καθημερινότητα και όχι στείρας γνώσης, αλλά ενεργοποίηση ισορροπημένης καλλιέργειας μέσα από κατάλληλα βιβλία, αδογμάτιστη διδασκαλία και φανέρωση της φιλοσοφικής σκέψης, από δασκάλους που έχουν επίγνωση του λειτουργήματός τους. Ελεύθερη έκφραση του κάθε παιδιού στο σχολείο, και έγκαιρος επαγγελματικός προσανατολισμός του, με γνώμονα την ανάδειξη των ταλέντων του, αλλά και τις ανάγκες της κοινωνίας.
 • Ανοιχτά σχολεία επιμόρφωσης που θα παρέχουν στον άνθρωπο παιδεία για όλα τα θέματα της ζωής του (οικογένεια, σχέσεις των δύο φύλων, οικολογία, αθλητική αγωγή, κοινωνία, ηθική, παράδοση, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση κ.λπ.) που δεν θα στηρίζεται σε δογματικά όρια, αλλά θα ωθεί τον άνθρωπο να ερευνά με πνεύμα ελευθερίας και αλήθειας δημιουργώντας σκεπτόμενους και υπεύθυνους πολίτες. Παροχή Ελληνικής παιδείας με Χριστική συνείδηση.
 • Εμπεριστατωμένη διδασκαλία και αποκατάσταση της Αληθινής ιστορίας της Ελλάδας καθώς και της ιστορίας της ανθρωπότητας, Γιατί οποίος θυμάται, θάνατο δε γνωρίζει.
 • Εντρύφηση, μελέτη και εκπαίδευση σε βάθος της ελληνικής γλώσσας, φιλοσοφίας και των επιστημών.
 • Κοινωνικοί λειτουργοί στα σχολεία, για πρόληψη, αποφυγή ή αποκατάσταση οποιασδήποτε κακοποίησης παιδιών από την οικογένειά τους.
 • Παραγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων γεωπολιτικού, οικονομικού, πολιτισμικού και πολιτικού χαρακτήρα, αξιοποιώντας ως πηγές μελέτες διακεκριμένων επιστημών
 • Παιδεία εξανθρωπισμού, ανθρωπισμού και ελληνικότητας ώστε να αποφευχθεί πάσης φύσεως εκφυλισμός και διάβρωση της ουσίας του ελληνικού πνεύματος και του πολιτισμού.
 • Ειδικό σχολείο για νέους με υψηλά νοητικά επίπεδα.
 • Αναδιάρθρωση των υφιστάμενων σχολείων στην τεχνολογία, οικολογικά κτίρια που θα έχουν επάρκεια στην παραγωγή ενέργειας, υψηλών προδιαγραφών εργαστήρια, τεχνολογικά μέσα εκμάθησης, αθλητικά κέντρα
 • Κατασκευή νέων σχολείων, δημοτικά, λύκεια, πανεπιστήμια
 • Βιβλιοθήκες, κέντρα πληροφοριών
 • Υποστήριξη της αληθινής ιστορίας των Ελλήνων, των Επιστημών, του Ελληνικού Πολιτισμού και θα διεκδικηθεί η αλήθεια με όλες τις δυνάμεις και νόμιμα μέσα για να τιμωρηθεί και να καταδικαστεί οιοσδήποτε υπεύθυνος που αναπαρήγαγε με δόλο, ψεύδος και υπονόμευση κατά του Ελληνισμού και όλης της Ελληνικότητας παγκοσμίως.
 • Επαναπροσδιορισμός της ελληνικής παιδείας και η επαναφορά της ορθής ελληνικής γλώσσας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Έμφαση στην δημιουργική διδαχή της κλασικής ελληνικής παιδείας και γλώσσας, με απώτερο στόχο την δημιουργία ευσυνείδητων, ελεύθερων, αδέσμευτων και με κριτική σκέψη πολιτών.
 • Αθλητικά κέντρα, γήπεδα