Πολιτεία-Κοινωνική μέριμνα

 
 • Η πολιτεία οφείλει να προνοεί και να παρέχει στους πολίτες της τα προς το ζειν για να μπορούν να δημιουργούν οι ίδιοι το ευ ζειν. Η εξασφάλιση στέγης, περίθαλψης και παιδείας να είναι εξασφαλισμένη για όλους.
 • Αποκατάσταση των κοινωνικών σχέσεων, της μοναξιάς και της αποξένωσης των ανθρώπων, ώστε να έρθουν πιο κοντά οι άνθρωποι, να γνωρίζονται μεταξύ τους και να υπάρχει συνεργασία και στήριξη.
 • Κρατική υψηλή κυριότητα, συλλογική αυτοδιοίκηση και κοινωνική αυτοδιαχείριση.
 • Δημιουργία κατάλληλων συνθηκών από την πολιτεία, με σκοπό την καταπολέμηση της υπογεννητικότητας.
 • Δημιουργία κοινοτικών κέντρων υποστήριξης των πολιτών όπου παρέχεται δωρεάν περίθαλψη σε αναξιοπαθούντες, ανθρώπους με ειδικές ανάγκες ή ψυχοσωματικές ασθένειες με βάση τον εθελοντισμό ειδικών ομάδων πολιτών, ιατρικής αποκατάστασης και ανθρωπιστικής στήριξης σε κάθε τοπική κοινωνία.
 • Δημιουργία περισσότερων πλατειών-πρασίνου στο κέντρο της Αθήνας και σε κάθε πόλη, περισσότεροι χώροι με παιδικές χαρές και δυνατότητας συγκέντρωσης ανθρώπων στη φύση ώστε κάθε πόλη να είναι «φιλική προς το περιβάλλον» και ανθρώπινη, με οικοδομήματα, δρόμους και πλατείες που θα παράγουν αρμονία και κάλλος. Εξάλειψη της ηχορύπανσης και σεβασμός της κοινής ησυχίας μέσω της δημιουργίας αθόρυβων και οικολογικών μέσων μεταφοράς.
 • Δημιουργία προγραμμάτων επανένταξης όλων των περιθωριοποιημένων κοινωνικά ομάδων, με σκοπό την πλήρη ένταξή τους στην κοινωνία.
 • Ανθρωποκεντρικές δημόσιες υπηρεσίες, με καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
 • Η πολιτεία προωθεί την ιδέα μιας κοινωνίας ισότιμων και ομοίων πολιτών, μιας κοινωνίας που η αξία δεν έχει τιμή αλλά μόνο αξία και μετριέται με τις Αρετές και την ανιδιοτελή προσφορά στο σύνολο.
 • Κέντρο στήριξης πολυτέκνων οικογενειών, ταμεία στήριξης, υποτροφίες, βοηθήματα
 • Κινητές μονάδες άμεσης ανάγκης- Αναλύσεις κ.λπ.
 • Φαρμακοβιομηχανία, Φυσικές πρώτες ύλες
 • Κέντρα Αποτοξίνωσης
 • Κέντρο Αποκατάστασης εξαρτημένων ατόμων (ποτό, ναρκωτικό κ.ο.κ.)
 • Ψυχιατρεία, κέντρα περίθαλψης, εκπαιδευτικά κέντρα, συνδυασμόςτέχνης κ.τ.λ.
 • Επαναφορά του κράτους πρόνοιας για παροχή δωρεάν υψηλών προδιαγραφών υπηρεσιών Υγείας εκ μέρους της πολιτείας προς τους πολίτες της.
 • Παροχή δωρεάν υγείας σε όλους. Θεραπεία με πρότυπα ολιστικής προσέγγισης της ασθένειας, με σκοπό την σταδιακή αντικατάσταση όλων των χημικών από φυτικά φάρμακα.
 • Δημιουργία Κέντρων Δωρεάν Περίθαλψης με κύριο στόχο την επιμόρφωση του ανθρώπου, στην δυνατότητα του να αυτοθεραπεύεται αναγνωρίζοντας τα αίτια της ασθένειας του.
 • Δημιουργία κατάλληλων συνθηκών από την πολιτεία, με σκοπό την καταπολέμηση της υπογεννητικότητας.
 • Γηροκομεία – Ειδικά διαμορφωμένοι χώροι Διαμονής / οικισμοί ηλικιωμένων, με όλες τις ανέσεις, ιατρική παρακολούθηση, σίτιση, εξάσκηση, διασκέδαση – Τουριστικό και Οικιστικό
 • Αποκατάσταση των συντάξεων