Συγκοινωνίες Μεταφορές

 
  • Επαρκείς θαλάσσιες Μεταφορές
  • Αναβάθμιση αεροδρομίων
  • Υφιστάμενο σιδηροδρομικό σύστημα Συντήρηση και αναπλάσεις
  • Νέο Σιδηροδρομικό δίκτυο να συνδέσει όλες τις μεγάλες και μικρές πόλεις μεταξύ τους
  • Νέοι Δρόμοι, συντήρηση του δικτύου, επέκταση και νέες υποδομές
  • Δίκτυο λεωφορείων για τους μαθητές παιδικών σταθμών, σχολείων, πανεπιστημίων.