Τουρισμός

 
  • Μεταφορά του μηνύματος της ελευθερίας και της ειρήνης εκτός Ελλάδος έτσι ώστε να θέσουμε θεμέλια εξανθρωπισμού και υγιή κοινωνιών, διευρύνοντας την επικοινωνία των χωρών μεταξύ τους έτσι ώστε να παράγεται πολιτισμός ο οποίος όχι μόνο δεν επιτρέπει επεκτατικές βλέψεις από μια χώρα προς τις γειτονικές χώρες αλλά ενεργοποιεί την ενότητα, την συνεργασία, τον σεβασμό και την στήριξη μεταξύ αλλήλων.
  • Οικοτουρισμός, Αγροτουρισμός, Θερμικά και Θερμαλικά Πάρκα, Ιατρικός τουρισμός, αθλητικός τουρισμός, θρησκευτικός τουρισμός κ.τ.λ.
  • Ειδικά έργα. όπως χιονοδρομικά κέντρα. Formula. παγοδρόμια. Θεαματικά πάρκα και υδροπάρκα. αναρρίχηση, κ.τ.λ.
  • Εκσυγχρονισμός σχολών τουριστικών επαγγελμάτων / Ίδρυση Ακαδημίας Ελληνικής Γαστρονομίας , προβολή της Ελληνικής Διατροφής.