Χωροταξία Δημόσια Έργα & Υποδομές

 
  • Η πολιτεία οφείλει να προνοεί και να παρέχει στους πολίτες της τα προς το ζειν για να μπορούν να δημιουργούν οι ίδιοι το ευ ζειν. Η εξασφάλιση στέγης, περίθαλψης και παιδείας να είναι εξασφαλισμένη για όλους και ιδιαίτερα για τους ανήμπορους (ασθενείς, γέροντες κ.λ.π.) με μέριμνα της κοινότητας.
  • Παραγωγή κατασκευαστικών-τεχνικών έργων ωφέλιμων για τον άνθρωπο.
  • Νέος Οικισμός, με όλες τις υποδομές για να μπορέσουν να επαναπατριστούν Έλληνες, θα αυτοσυντηρείται στις ενεργειακές ανάγκες, θα παρέχει πολλές προοπτικές και προνόμια για νέους αλλά και θα διατηρεί ένα πολύ καλό περιβάλλον για να ζουν καλά οιηλικιωμένοι
  • Αναστύλωση και διαμόρφωση προσόψεων των κτιρίων όπου χρειαστεί, ούτως ώστε να δημιουργηθεί ένας αρμονικός χαρακτήρας με σωστή αρχιτεκτονική.
  • Διαρθρωτικές παρεμβάσεις σε όλα τα υφιστάμενα Ιδιωτικά και Δημόσια κτίρια, και μετατροπή τους σε ενεργειακά κτίρια
  • Νέος οικισμός για άπορους και άστεγους