Μετάβαση στο περιεχόμενο
  
  ΕΛΛΕΙΜΜΑ  ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ


Αν υποθέσουμε ότι το Πνεύμα είναι ενέργεια τότε πνεύμα και ύλη είναι το ίδιο πράγμα, διότι και η ύλη μπορεί να μετατραπεί σε ενέργεια και μάλιστα πυρηνική, αλλά  και η ύλη  τροφοδοτεί και ενεργοποιεί το πνεύμα . Το πνεύμα είναι μεταγενέστερη φάση της γης .Η  φάση της δημιουργίας κατά την οποίαν εξεδηλώθη η συνείδηση  είναι  κατά τον Πυθαγόρα  η   Εβδόμη.
Αντίθεση  μεταξύ ύλης και πνεύματος δεν υπάρχει
Κατά τους Πυθαγορείους , τους Ίωνες και γενικώς τους Έλληνες φιλοσόφους , η ύλη και το πνεύμα είναι εκπόρευσις μιάς και της αυτής ουσίας και διαφέρουν αυτά μόνο κατά το ποιόν και το ποσόν των εκδηλωθέντων υπ’ αυτών νόμων, δυνάμεων και ιδιοτήτων.
Ο πνευματικός κόσμος είναι ένα με τον φυσικό κόσμο. Υπόκειται δε και αυτός στους ίδιους παντοτινούς και αμετάβλητους νόμους της Φύσεως
Η Ψυχή έχει ουσιαστική υπόσταση, δηλαδή λειτουργεί μέσα στο υλικό ανθρώπινο σώμα. Ο Πλάτων εις τον Μένωνα λέγει περί ψυχής « Όσοι ομιλούν περί ψυχής είναι οι ιερείς  και οι ιέρειες των Μυστηρίων…»
« Στην αρχαία Ελλάδα   είχε θέση η γυναίκα στην ιεροσύνη, αλλά το ξενόφερτο δόγμα την έβγαλε στο περιθώριο και ακόμη της απαγορεύει  την ιεροσύνη η  λεγόμενη Ορθόδοξη Ελληνική Εκκλησία   Οι μητέρες γαλουχούσαν τα παιδιά τους εξ απαλών ονύχων με τις αξίες της Φύσεως όπως τις είχαν συνοψίσει οι σοφοί πνευματικοί πρόγονονοι μας. Αντίθετα, σήμερον και οι γονείς και το σχολείο είναι ανίσχυροι ή συχνά βλαπτικοί στην ανατροφή των παιδιών τους  διότι εφαρμόζουν ξένα  αφύσικα και ουτοπιστικά πρότυπα  . Όσον αφορά στα μέσα ενημέρωσης και το διαδίκτυο,  αυτά αναπτύσσουν σκοπίμως φθοροποιό   δράση ενάντια στα παιδιά και όχι μόνο, εκμαυλίζοντας τα από την βρεφική ηλικία. Και τα αποτελέσματα είναι ορατά. Δείτε την αναστάτωση της παγκόσμιας και της δικής μας κοινωνίας. Δείτε τι συμβαίνει στα σχολεία με την ανύπαρκτη Παιδεία, ρίχτε μια ματιά στα ΕΠΑΛ με νέους «ζόμπι» , δείτε την διάλυση στη Βουλή των Ελλήνων ,  και την παράνοια της διεθνούς εξουσίας, δείτε το ξεπεσμό των θρησκειών κ.ο.κ»
Εκ των Ελληνικών  Μυστηρίων  προήλθε η  θεωρία  της ενσαρκώσεως. Κατ’ αυτήν η ανθρώπινη ψυχή είναι αθάνατη και άλλοτε μεν ζει στην Γην περιβαλλομένη το υλικό σώμα και άλλοτε δε ζει στον Αδη. Όταν ενδύεται το σώμα τότε αποκτά γνώσεις και εμπειρίες και ανέρχεται διαρκώς σε ανώτερη στάθμη και τελειότητα, όπως αναφέρει και ο Πίνδαρος  και οι θείοι ποιητές. Αυτοί υφίστανται πολλές ενσαρκώσεις , αναβιούντες διαρκώς και εξελισσόμενοι  επανέρχονται στη Γη σαν ιεροφάντες,  υμνηπόλοι . Εξ αυτών κατά την αρχαία ελληνική αντίληψη προήλθαν οι θεοί.  Επειδή λέγει ο Πλάτων η ψυχή δεν χάνεται πρέπει να βιώνει  ηθικά , δηλαδή σύμφωνα με τους  φυσικούς νόμους, συχνά τους ονομάζουμε   άγραπτους ηθικούς νόμους. Τούτο σημαίνει να εξευγενίσουμε  τα αισθήματα μας  και να πλουτίσουμε την διάνοια μας με γνώσεις και εμπειρίες  αληθείς  και τότε τέλος η ψυχή λυτρώνεται  και απαλλάσσεται των δεσμών της ύλης.
«Είναι τα μέσα ενημέρωσης αξιόπιστα; Μας επιτρέπουν να έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες αληθείς; Τούτο μπορούμε να το επεκτείνουμε και σε άλλους τομείς όπου επικρατεί το «πολιτικώς ορθόν» ψέμα»
Πνεύμα αθάνατον ο θεός. Σύμφωνα με αυτές τις απόψεις έζησε στη Γη και ελευθερώθηκε από τα δεσμά της ύλης.. Ο θεός κατά τους Έλληνες είναι πνεύμα εξελιγμένο το οποίον έφθασε στην ανωτάτη βαθμίδα  της πνευματικής εξελίξεως. «Ζώον αθάνατον» λέγει ο Πλάτων έχον μεν ψυχή έχον δε σώμα αλλά στον αιώνιο χρόνο αυτά είναι αδιαίρετα  και γι’ αυτό ο θεός είναι αθάνατος.
Η Ψυχή μένει ακαλλιέργητη και βάρβαρη Όταν το πνεύμα των εξωτερικών  φυσικών δυνάμεων   εισέλθει και καλλιεργήσει την ψυχή   γονιμοποιεί  την φαιά ουσία του εγκεφάλου. Τότε το άτομο θα καλλιεργήσει τη συνείδηση του και θα πορευθεί το σωστό δρόμο προς την θείωση  . Δια των αισθήσεων λοιπόν η ουσία έρχεται σε επαφή μετά της εξωτερικής φύσεως της οποίας τα στοιχεία ωθούν την φαιά ουσία σε κραδασμούς και αναπτύσσουν την συνείδηση μας .
«Κραυγαλέο χάσμα πνευματος και ύλης. Σήμερα έχουμε χάσει την  επαφή με  την φωτισμένη   αρχαία Ελληνική σκέψη . Τούτο ισχύει φυσικά και για την  Παιδεία των προγόνων μας, αυτών των γιγάντων που δημιούργησαν τον πρώτο ανθρωπιστικό πολιτισμό,  ο οποίος  θα μας οδηγούσε σε μια ανώτερη  ζωή . Αυτόν τον απορρίψαμε βιαίως ένεκα της επιβολής  του  ξενόφερτου βαρβαρικού   δόγματος της ερήμου,  και αντ’ αυτού υιοθετήσαμε ξένα υλιστικά   και α-πολιτιστικά( ουτοπιστικά) πρότυπα και ιδεολογίες που μας έφεραν ήδη στο χείλος της αβύσσου    .
Θανάτωσαν την ψυχή των Νέων  . Τώρα  ζούμε μια  ζωή λίγο ανώτερη από τα  κτήνη  με  την ανάπτυξη   της τεχνολογίας  χωρίς το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού να έχει έστω και ελάχιστη επαφή με τις πνευματικές αξίες που θα του ανεβάσουν τη συνείδηση και θα τον κάνουν χρηστό πολίτη και ικανό να χρησιμοποιήσει την τεχνολογική του πρόοδο για το καλό της ολότητας.
Αβυσσαλέο χάσμα μεταξύ Πνεύματος-Τεχνολογίας Η κατάσταση  όμως γίνεται εξαιρετικά επικίνδυνη διότι διευρύνεται ραγδαία  το    έλλειμμα μεταξύ πνευματικών δυνάμεων που-θα μας σταματήσουν από την καταστροφή-  και των  υλικο-τεχνολογικών δυνάμεων που μας ωθούν ταχέως προς το χάος και την άβυσσο,  χωρίς να είμαστε σε θέση να τις γεφυρώσουμε . Δυστυχώς, ενώ μέχρι πρότινος νομίζαμε ότι είχαμε γίνει αυτάρκεις σε ύλη και ενέργεια και την ξοδεύαμε αλόγιστα και εκεί αποτύχαμε  Εντελώς ξαφνικά αιφνιδιαστήκαμε διότι  βρεθήκαμε να έχουμε έλλειμμα ακόμη και αυτής της τροφής, χωρίς να έχουμε καμία προειδοποίηση ή πρόβλεψη  για την επερχόμενη καταιγίδα. Και αυτή έχει τη ρίζα της στην απομάκρυνση μας από τις φυσικές πνευματικές δυνάμεις και την άνευ ορίων απόκτηση του άκρατου  υλικού κέρδους εκ της τεχνολογίας.
Η Καταστροφή του Περιβάλλοντος και η Πυρηνική απειλή Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα   του κραυγαλέου πνευματικού ελλείμματος της  εποχής μας   είναι το αδιέξοδο που βιώνουμε ένεκα της Περιβαλλοντικής Καταστροφής και το πιο επείγον     ενός  επικειμένου ανοίγματος της θύρας του «Πυρηνικού οπλοστασίου»,  (αρχικά στσ τακτικά πυρηνικά όπλα πεδίου μάχης και αμέσως μετά και στα διηπειρωτικά όπλα Πυρηνικού  ολέθρου). Ακόμη και να τους μιλήσεις για την Αρχαία Ελληνική Γραμματεία(όση έχει διασωθεί από τους βαρβάρους) ότι μπορεί να σώσει την ανθρωπότητα από τον επικείμενο όλεθρο ,  αν εφαρμοσθεί και διαδοθεί, τούτο  δεν γίνεται κατανοητόν διότι οι περισσότερο αμόρφωτοι και απολίτιστοι  είναι οι δήθεν πνευματικοί άνθρωποι και οι παγκόσμιοι ηγέτες σήμερον.
Η Φύση είναι αγαθή . Το κακό προέρχεται διότι το  ισχύον  φιλοσοφικό   υπόβαθρο είναι αντιζωικό και ενάντιο προς τη Φύση και προς τον άνθρωπο σαν φυσικό ον. Οι σημερινοί άνθρωποι έγιναν αντιζωικοί  και εναντιώθηκαν προς τη Φύση.
Και το πρώτο θύμα τους είναι η Ελευθερία που στερούν από τους λαούς και η οποία έχει σαν θεμέλιο την Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα δικαιώματα. Ολες οι πράξεις τους είναι αντιζωικές και αφύσικες και επομένως παράλογες και βλαπτικές για το περιβάλλον και τη ζωή εν γένει
. Είναι νοητόν σήμερα να θεωρούνται ηγέτες οι Πούτιν και Ερντογάν όταν διαπράττουν συνεχώς στυγερά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και των λαών τους; Που είναι η συνείδηση του κόσμου- που υποτίθεται ότι είναι ο ΟΗΕ- να κάνει κάποια συγκλονιστική διαμαρτυρία; Καμία
Αμφικτύων
*Αμφικτύων είναι ο Υποστράτηγος ε. α Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης
Συγγραφεύς, Μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών
http://amphiktyon.blogspot.com/
http://amphiktyon.org
Επιστροφή στο περιεχόμενο